MÖTESPLATSER

& BESÖKSMÅL

Botkyrka jobbar för att besökare och medborgare upplever gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv. Alla i Botkyrka ska också kunna vara medskapare av sitt samhälle.