Stäng meddelande
Bild på barnombudsmannen Ewa Hollén

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen i Botkyrka heter Ewa Hollén och hjälper både barn och vuxna i frågor som rör barn och ungdomar. Barnombudsmannen ser till att barns rättigheter och barnkonventionen följs.

Ewas uppgift som barnombudsman är att se till att alla barn och ungdomar i Botkyrka kommun behandlas på ett bra och rättvist sätt.

Du som är upp till 18 år och har frågor kan vända dig till Ewa om du:

 • vill ha någon att prata med
 • mår dåligt
 • tycker något är fel
 • är mobbad eller känner dig orättvist behandlad
 • känner dig kränkt
 • någon gör dig illa
 • vill få reda på vad du har för rättigheter enligt barnkonventionen

Du som är förälder eller annan vuxen kan kontakta Ewa om du:

 • är orolig för att lämna ditt barn eller ungdom i förskolan eller skolan
 • är orolig för säkerheten i förskolan eller skolan
 • har misstankar om att ett barn eller ungdom är utsatt för övergrepp och vill ha hjälp med hur man ska agera
 • misstänker att ett barn eller ungdom är utsatt för mobbning i till exempel skolan, på fritiden eller på sociala medier
 • tror att ett barn eller ungdom diskrimineras eller blir orättvist behandlad på grund av till exempel hudfärg, religion, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller könsyttryck, etnicitet eller sexuell läggning.
 • tycker att beslut som fattas, påverkar barn eller unga på ett negativt sätt

Barnombudsmannens uppgifter är att:

 • bevaka och säkerställa barn och ungdomars rättigheter, behov och intressen
 • träffa barn och ungdomar regelbundet
 • informera och utbilda om FN:s barnkonvention
 • föra barn och ungdomars talan
 • se till att barn och unga får sina röster hörda
 • föra barn och ungdomars talan när det gäller arbetsmiljön i kommunens lokaler till exempel förskolor och skolor
 • samarbetar och coachar ungdomsfullmäktige i deras arbete

Vad händer när du kontaktar barnombudsmannen i Botkyrka?

När du ringer till barnombudsmannen behöver du inte tala om vad du heter utan du kan vara anonym. Barnombudsmannen (Ewa) har tystnadsplikt. Det du berättar för Ewa berättar hon inte för någon annan. Däremot har barnombudsmannen anmälningsplikt om hon misstänker att ett barn eller ungdom far illa på något vis.

Kontakta barnombudsmannen

Barnombudsman: Ewa Hollén
Telefon och sms: 070-886 11 74
e-post: ewa.hollen@botkyrka.se

Besöksadress:
Munkhättevägen 45

Postadress:
147 85  Tumba

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2017
Barn & utbildning