Flerårsplan och ettårsplaner

Utifrån kommunens flerårsplan tar alla nämnder i kommunen fram en ettårsplan, som beskriver det närmaste årets satsningar.

I ettårsplanen bestämmer utbildningsnämnden hur Botkyrkas skolor och förskolor ska arbeta både utifrån de nationella läroplanerna och utifrån kommunens politiska prioriteringar.

Nämnderna tar också fram framåtsikter som beskriver verksamhetens utveckling och ekonomiska planering för några år framåt.

Två nämnder ansvarar för barn och utbildning i Botkyrka kommun

Utbildningsnämnden

Har ansvar för förskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola samt särskola på grundskolenivå och gymnasienivå.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Har ansvar för kommunens arbetsmarknadsverksamhet, vuxenutbildning och frågor som rör högre utbildning. Vidare ansvarar nämnden också för Yrkeshögskoleutbildningar, Kvalificerade yrkesutbildningar och Daglig verksamhet enligt LSS i Botkyrka kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2017
Barn & utbildning