Stäng meddelande

Utbildningsförvaltningens digitala ekosystem

Botkyrka och skolfederationen

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med och IT-support arbetat sedan 2015 med att utveckla en digital ekosystem för utbildningsförvaltningen.
Det innebär att vi arbetar emot att få en inloggning till skolans alla digitala tjänster och läromedel. Det innebär också utökad tillgänglighet för våra elever och pedagoger nu kan dem komma åt våra tjänster oberoende av tid, plats och digital plattform. Vi ser detta som ett led i vårt arbete mot ökad tillgänglighet och likvärdighet.

Här kan du se filmen somvi har gjort tillsammans med skolfederationen och som är inspelad på Grindtorpsskolan.
Klicka på bilden för att starta filmen.


I dagsläget har vi anslutit följande tjänster till skolfederationen se bilden nedan.
Det betyder att alla våra elever och pedagoger kommer åt dessa pedagogiska och kompensatioriska tjänsterna både i skolan och hemifrån oberoende av digital enhet. Dessa tjänster är tillgängliga via en enkel inloggning för samtliga elever och pedagoger i Botkyrka. Tjänsten fungerar oberoende av tid plats och digital enhet. Och är ett led i att öka tillgängliheten.

Elever och pedagoger hittar dessa pedagogiska tjänster via Vklass under rubriken lärresurser så som på bilden.

 

 

 

 

 

Skolfederation- Vklass- G-suite : Botkyrka

Skolfederation- Vklass- G-suite : Botkyrka

Vklass

 

När du loggar in i V-klass finns en knapp till vänster med namnet ”Lärresurs”. Om du klickar på den kommer du till de tjänster som är kopplade via skolfederationen. Du loggar in med ditt vanliga bk-nummer och lösenord. Detta betyder att både lärare, elever och pedagoger kommer åt tjänsterna oberoende av tid och plats. Om du har loggat in på en tjänst blir du direkt inloggad även i nästa tjänst utan att behöver logga in igen.

Inloggning till Vklass kan göras på två sätt, via Skolfederation och via Vklass eget användarnamn och lösenord.
Så här gör du för att logga i vklass via skolfederationen:
1. Öppna sidan www.botkyrka.se/vklasslänk till annan webbplats och skriv in dina inloggningsuppgifter som du använder i Botkyrka. (det är samma inloggningsuppgifter som du använder till det trådlösa nätverket till exempel bkfreand01)

Vklass och skolfederationen i samspel

Skolfederation som nav för att ge EN inlogg till samtliga pedagogiska tjänster

Botkyrka tillsammans med skolfederation anorndade en erfarenhetsutbytet i Botkyrka den 14 september 2017.

 

 

 

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2018
Barn & utbildning