Stäng meddelande

Digitala enheter

Skolorna bestämmer själva om de ska införa PC, Mac, chromebook eller läsplattor.

Paketen är likvärdiga och innehåller:

  • Utbildningspaket för personal och elever
  • Försäkring i tre år
  • Support på plats i tre år.
  • Garanti i tre år (undantaget läsplatta)

Lån av digital enhet

Eleverna får genom lån disponera en digital enhet under sin studietid. Enheten ska ses som kursmaterial och är avsedd att vara elevernas arbetsredskap i skolarbetet under hela utbildningsperioden.

Eleverna kan disponera enheten för sitt skolarbete fram till slutet av åk 9 men också åk 3 i gymnasiet. Elever och vårdnadshavare som vill kan köpa loss enheten för det aktuella restvärdet då enheten skall återlämnas.

Villkor och anvisningar

Ansvarsförbindelse lån av digital enhet

Utköp av digitala enheter införskaffade HT2012-VT2015

Utköp av digitala enheter införskaffade HT2015-VT2016

Utköp av digitala enheter införskaffade HT2016-VT2017

Utköp av digitala enheter införskaffade HT2017-VT2018

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2017
Barn & utbildning