Störningsinformation:
Kokningsrekommendation av dricksvatten för boende i Tullingeberg
Dölj meddelande

Twitter

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Utbildningsförvaltningen i Botkyrka har skapat ett twitterkonto @botkyrkaskola.

Modellen bygger på http://curatorsofsweden.com/länk till annan webbplats @swedenlänk till annan webbplats där en person ansvarar för twitter kontot under en vecka.

https://twitter.com/botkyrkaskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Syften

  • Lyfta fram de goda pedagogiska processerna inom samtliga skolformer.
  • Öka kompetensen i organisationen kring sociala medier.
  • Öka den digitala kompetensen.
  • Skapa en transparens inom och utanför förvaltningen.

Prioriterade områden

Konceptet skulle adressera följande prioriterade områden, digital kompetens,
social medier och stödstrukturer som finns utpekade i vår strategi för lärande i en digital värld

Kontoanvändare
Varje skolform ansvarar för kontot en period i taget, likaså central förvaltning och utbildningsnämnden. Perioden kan varierar från en vecka till en månad.

Följande roller skulle kunna använda kontot, pedagoger, elever, skolledare, elevhälsa, utbildningsnämnd och central förvaltning.

Vem ansvarar för kontot
Tony Mc Carrick IT- strateg ansvarar för kontot och överlämnandet till berörda parter.

anthony.mc.carrick@botkyrka.se

Riktlinjer och policy
Användaren av @botkyrkaskolalänk till annan webbplats representerar Botkyrkas utbildningsförvaltning och ska därmed följa kommunens policy inom sociala medier.

Användarens åtagande

  • Användaren åtar sig att göra minst två twitterinlägg per dag under veckan/perioden som hen ansvar för kontot.
  • Användaren får gärna retwitta relevanta twitterinlägg
  • Inläggen ska alltid innehålla #botkyrkaskola.
  • Användaren får gärna lägga upp sin egen profilbild under perioden de ansvar för kontot.

Tips till dig som användare

  • Använd gärna bilder, filmer eller länkar utifrån din verksamhet
  • Pinga gärna dem du twittrar om
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 november 2017
Barn & utbildning