Stäng meddelande

Om Naturpedagogiskt centrum

Vi vill medverka till att eleverna får en större förståelse för att alla måste värna om naturen och miljön. Vi låter dem upptäcka, uppleva och undersöka med alla sinnen med naturen i fokus.

För vem är naturpedagogiskt centrum till för?

Naturpedagogiskt Centrum är till för alla förskolor, skolor och fritids i Botkyrka kommun.

Tillsammans med elever

När vi arbetar med en grupp, från grundskolan eller förskolan, utgår vi från ett bestämt tema. Sedan ska gruppen själv kunna arbeta vidare. Det ska vara möjligt att integrera våra teman i de flesta ämnena enligt kursplanerna.

Fortbildning för pedagoger

Vi ordnar kostnadsfri fortbildning för kommunens pedagoger i ämnen som rör natur, miljö och utomhuspedagogik. Kontakta oss så skickar vi er vårt program!

Skolgårdsutveckling

Om utemiljön vid skolan/förskolan är lockande så blir det mer positiv utevistelse. Vi är gärna med som ett bollplank när ni vill utveckla er gård pedagogiskt.

Kontakt

Pedagog: Jenny Dagert
Telefon: 070-8892008
e-post: jenny.dagert@botkyrka.se

Pedagog: Helena Oswald
Telefon: 0738-33 79 88
e-post: helena.oswald@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2019
Barn & utbildning