Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

KOMET 3-11 år

Kometbild

KOMET 3-11 år

Vill du minska bråk och konflikter med ditt barn? KOMET är ett föräldraskapsstöd som syftar till att förbättra kommunikationen mellan förälder och barn

KOMET är strukturerade gruppträffar för föräldrar som vill få en bättre relation till sina barn och fler positiva stunder tillsammans. Träffarna riktar sig till föräldrar som har barn mellan 3 till 11 år, som upplever att det är mycket bråk, ilskeutbrott och tjat hemma.

Forskning visar att KOMET ger positiva resultat och många föräldrar ser en förändring redan efter några träffar.

På träffarna varvar vi diskussioner, konkreta råd och övningar. Träffarna är gratis och vi bjuder på fika. Båda föräldrarna är välkomna att delta. Om endast en förälder deltar är det viktigt att det är samma förälder som närvarar vid alla träffarna. Nästa grupp kommer vara på svenska, utan möjlighet till tolk. Innan gruppen startar kommer gruppledarna att ta kontakt med de som anmält intresse, för att höra mer om föräldrarnas specifika behov samt för att undersöka om det skulle passa att delta i KOMET. Ambitionen är att nästa grupp startar i början på 2018. Finns intresse av att delta i KOMET anmäl dig enligt nedan.

Intresseanmälan:

När du gör din intresseanmälan kom ihåg i mailet skriva med:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • e-postadress
  • Ålder på ditt/dina barn

Intresseanmälan skickar du till: duforalder@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2018
Barn & utbildning