Stäng meddelande

Bra för vuxen att känna till om cannabis

Tips​ till dig som förälder eller vuxen som jobbar med barn och unga - om cannabis och unga ​​​​​​​​​​​​​​

De flesta ungdomar har inte testat narkotika. Men attityderna till cannabis blir allt mer liberala. Många myter sprids om att det är ofarligt - men de allvarliga konsekvenserna är många.

Kort fakta om cannabis

 • I Botkyrka har nästan var femte gymnasieelev och var tioende niondeklassare någon gång använt narkotika enligt Ungdomsenkäten 2018.
 • Bland de som testat är cannabis - marijuana och hasch - den absolut vanligaste narkotikan. Runt 9 av 10 av de som använt narkotika har använt cannabis enligt Ungdomsenkäten 2018.
 • Vanligtvis röker man cannabis.
 • De flesta som börjar med cannabis röker också vanliga cigaretter. Många är också påverkade av alkohol första gången de testar.
 • Det vanligaste sättet att få tag på cannabis är genom kompisar eller kompisars kompisar.
 • Cannabisbruk har allvarliga effekter - intellektuella, känslomässiga och sociala (läs mer nedan).
 • All hantering av cannabis är olaglig - att odla, sälja, köpa, använda och förvara.
 • Den cannabis som säljs och används idag är flera gånger starkare än den som fanns på 70-talet.

Vad kan jag göra som förälder?

Det kan vara svårt att se om sin tonåring använder cannabis. Trötthet, likgiltighet, röda ögon, sötsug och humörsvängningar​ kan vara tecken - men det kan också vara tecken på att ditt barn helt enkelt är tonåring.

Men känns det som om något är fel har du troligtvis rätt. Lita på din känsla. Prata med din tonåring och berätta att du är orolig.

 • Kontakta gärna miniMaria om du är orolig eller har frågor om droger.
 • Läs mer under länkarna nedan om tecken, symtom och hur du kan prata med din tonåring.

Cannabis - många unga ovetande om de negativa effekterna

Många jämför alkohol och cannabis och menar att cannabis är mindre skadligt. Alkohol förknippas mer med konflikter och aggressivitet medan skadorna av cannabis och vilken påverkan den har på den unga hjärnan är mindre kända. Många unga vet inte att tonårshjärnan är extra sårbar.

 • Svårigheter med koncentration och minne

Hjärnan påverkas och det kan leda till att man blir tankspridd och svarar frånvarande. Man kan få svårt att minnas saker som nyligen har hänt och svårt att lära sig nya saker. ​

Cannabis hämmar också utvecklingen till vuxenhjärna samtidigt som cannabisrökares hjärnor åldras tidigare. Ny forskning visar också att den som röker mycket kan få en bestående försämring av den intellektuella förmågan - även efter att man slutat med cannabis.

 • Sociala konsekvenser - t.ex. i skolan

Röker man cannabis regelbundet kan det därför vara svårt att få skolarbetet att fungera. Skolk och byte av kamrater kan vara signaler att hålla utkik efter. Konflikter hemma är en annan konsekvens. Det kan också leda till svårigheter att få körkortstillstånd eller när man söker vissa typer av jobb, om polisen rapporter att flickan eller pojke använt narkotika.

 • Ökad risk för allvarliga psykiska sjukdomar

Andra allvarliga konsekvenser kan vara ångest, panikkänslor och depression. En del får också psykoser.

 • Mer cancerframkallande än vanlig tobaksrök

Cannabisrök innehåller dessutom mer cancerframkallande ämnen än tobaksrök. De flesta ungdomar som börjar med cannabis röker också vanliga cigaretter.

 • Indirekt skador som trafikolyckor

Cannabisrus ökar också risken för bl.a. trafikolyckor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2018
Barn & utbildning