Stäng meddelande

Ungdomsenkäten - hur mår våra ungdomar?

Ungdomar hänger

Ungdomsenkäten är en självrapporteringsstudie med frågor som rör våra flickor och pojkars upplevelse av sin vardag, hälsa och mående – och ger oss kunskap om vad vi kan göra för att stärka och stödja ungdomarnas uppväxt och hälsa.

Tack alla tjejer och killar i Botkyrka för era svar!

I år har ni igen bidragit med värdefull kunskap om vad vi - utifrån era behov - behöver utveckla i kommunens verksamheter. Ett stort tack till er alla!

Ungdomsenkäten i Botkyrka - en inblick i våra barns vardag

Vartannat år frågar vi alla flickor och pojkar i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet en mängd frågor om sådant som är viktigt och som påverkar oss när vi är unga. Vi får bl.a. svar på:

 • Hur mår våra flickor och pojkar i Botkyrka?
 • Trivs de i skolan? Minskar mobbingen? Vad gör de på fritiden?
 • Känner de sig trygga ute? Trivs de i sitt närområde? minskar brotten?
 • Hur är det med användningen av alkohol, tobak och andra droger?

Svaren är mycket värdefulla. Ungdomsenkäten ger oss en god inblick i ungdomarnas vardag - kunskap om vad vi behöver göra för att stärka och stödja pojkarna och flickorna, samt vad som är viktigt att arbeta vidare med för att förebygga problem och snabbt ge stöd till de som behöver det.

Några av resultaten år 2018

I väntan på resultetet från ungdomsenkäten 2018 kan du nedan läsa om några av resultaten från Ungdomsenkäten 2016. Den sammanfattande rapporten hittar du under relaterade dokument.

Den positiva trenden fortsätter - allt fler väljer att inte dricka alkohol

 • ​Allt fler ungdomar i Botkyrka väljer att inte dricka alkohol, dricker mindre, och mer sällan.
 • Kamrater och kamraternas syskon är fortfarande den största källan till alkohol bland unga – såväl i Botkyrka som i länet.​
 • Fortsatt hög andel unga avstår helt från tobak, även om en viss ökning finns jämfört med förra mäteningen år 2016.
 • Fler i Botkyrka har fortfarande rökt vattenpipa någon gång jämfört med länet. Andelen som har rökt vattenpipa någon gång bland unga i gymnasiets år 2 är idag lägre bland än förra mätningen. Bland niorna är andelen något högre.
 • Majoriteten av flickorna och pojkarna i årskurs 9 eller år 2 på gymnasiet har inte testat narkotika.
 • Narkotikabruket har varit varierande över tid – men det är cirka 9 procent i årskurs 9 och 19 procent i år 2 på gymnasiet som har någon gång testat. Vanligast är bruket bland gymnasiepojkarna. Den vanligaste narkotikan unga har testat är cannabis.

​​Vad tror vi den positiva utvecklingen beror på?

I Botkyrka har vi länge arbetat drogförebyggande bland barn och ungdomar på olika arenor; skola, fritid, närområdet, lokala handlare med flera. Det finns också ett starkt drogförebyggande arbete på nationellt och regionalt. Det sannolikt att flera orsaker är tillsammans bidragande till den utveckling vi ser, exempelvis:

 • ​Att dagens föräldrar är mer medvetna om betydelsen av att vara tydlig och inte bjuda eller köpa ut alkohol till sina barn och ungdomar under 18 år
 • Ett ökat hälsointresse bland ungdomarna
 • Nya samhällsnormer, hälsotrender, men också ungdomstrender som väljer bort alkohol och tobak
 • Mer umgänge hemma, via sociala medier och onlinespel/datorer som kräver mottaglighet
 • Ökad andel ungdomar med bakgrund i icke-alkoholkultur

​​Vilka utmaningar ser vi?

Det lika viktigt som alltid att vi vuxna ser till att det finns trygga, utvecklande miljöer runt alla flickor och pojkar – med tydliga förväntningar på samtliga ungdomar med mycket positiv uppmärksamhet – efter som vi är både förebilder och stöd. Vi måste också fortsätta stärka deras motståndskraft till alkohol, tobak och narkotika – göra det svårare att få tag på dessa, men lätt att få stöd till att sluta använda. Dessutom har vi ungdomar som inte kunnat svara på Ungdomsenkäten, på grund av flera anledningar. Det är viktigt att nå ut och bemöta ungdomarna i de alla olika miljöer de befinner sig – skola, fritid och hemma – för att göra skillnad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2018
Barn & utbildning