Stäng meddelande

Fritidshem 6-10 år

Efter skolan och på loven kan ditt barn gå på fritidshem. Det är frivilligt och ett komplement till skolan där barnen kan leka och delta i olika pedagogiska fritidsaktiviteter. Ofta känner barnen igen pedagogerna från skolan.

Ditt barn är välkommet före och efter skolan fram till den termin han eller hon fyller tio år. När ditt barn har fyllt 10 år finns platsen kvar fram till nästa termins start. På många fritidshem får barnen även hjälp med läxor.

Avgift och tider

Ditt barn kan gå på fritidshem under den tid du som förälder arbetar eller studerar. Även om du är föräldraledighet för yngre barn eller aktivt söker arbete är ditt barn välkommet 4 timmar per dag.

Botkyrka kommun erbjuder heltid på fritidshem för alla barn, vilket motsvarar 35 timmar i veckan. Utbildningsförvaltningen bedömer att de dagar när eleverna går i skola och därefter är på fritidshem i fyra timmar blir en heldag.

Alla kommunala skolor har fritidshem som har öppet mellan kl. 6.30–18.30. Från och med augusti 2019 bedriver vissa fritidshem vid behov omsorg på obekväm arbetstid, vardagar kl. 05.30­­ –21.30. En del friskolor erbjuder också fritidshem.

Avgiften för fritidshem tas ut för hela året (12 månader) och beror på din inkomst och hur många av dina barn som har skol- eller barnomsorg. Det finns dock en maxgräns för hur mycket det kostar per familj.

Barn mellan 10–15 år

Barn mellan 10 och 12 är välkomna till öppen fritidsverksamhet från skolans slut fram till kl. 18. Det innebär att de inte behöver vara anmälda och det kostar ingenting.

För barn och ungdomar mellan 12–15 år finns 9 fritidsgårdar i Botkyrka som riktar sig till olika åldrar.

Omsorg utanför ordinarie öppettider

De förskolor som erbjuder omsorg för barn 1–10 år, vars föräldrar har sin arbetstid förlagt till tidiga mornar och sena kvällar, finns i Tumba, Tullinge, Alby och Hallunda

.Vem har rätt till barnomsorg på obekväm arbetsid?

  • Du som är vårdnadshavare till barn i åldern ett till fem år och arbetar tidiga mornar och sena kvällar då den ordinarie förskoleverksamheten är stängd.
  • Du som är vårdnadshavare till barn i åldern sex till tio år som har rätt till inskriven skolbarnomsorg och arbetar tidiga mornar och sena kvällar då den ordinarie fritidsverksamheten är stängd.
  • Du som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid vid minst två tillfällen per månad.

Observera: För att ha rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid krävs att du uttömt möjligheten att ändra dina arbetstider.

Hur söker jag?

Du ansöker via e-tjänsten här på webben, välj enheten som heter Förskola på obekväm arbetsstid. Därefter ska du skicka in ett aktuellt anställningsbevis, arbetsschema och intyg att du inte kan ändra dina arbetstider, dessa ska vara styrkta av din arbetsgivare. Du kan lämna in handlingarna till Medborgarcenter eller maila in dem till forskola@botkyrka.se

Botkyrka kommun omprövar behovet av omsorg på obekväm arbetstid varje halvår.

Länk till ansökanlänk till annan webbplats

Avgift

Avgiften är densamma som för ordinarie barn- och skolbarnomsorg.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2019
Barn & utbildning