Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Individuell utvecklingsplan och Betyg

Alla elever i grundsärskolan får precis som i grundskolan en individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen. Den utformas i samarbete dig som vårdnadshavare, eleven och läraren i samband med utvecklingssamtalet en gång per termin.

Utvecklingsplanen ska konkret beskriva elevens utveckling i relation till kunskapsmålen i varje ämne och sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen.

Elever i grundsärskolan får betyg i ämnen från skolår 8 om de eller vårdnadshavare önskar det.
Det finns även möjlighet att genomgå en prövning i ett eller flera ämnen i grundskolan och därigenom få betyg från båda skolformerna. Betyget ska visa om eleven uppnått den kunskap som krävs, utifrån de mål som finns. Det sista betyget i kallas slutbetyg

I inriktning träningsskolan sätts inte betyg utan eleven får skriftliga omdömen istället. Läraren utvärderar och stämmer kontinuerligt av skolarbetet med vårdnadshavare..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Barn & utbildning