Stäng meddelande

Björkhaga skola

Förskoleklass – årskurs 9
Fritidshem

Särskola

Förberedelseklass
Antal elever: cirka 600

Inriktning: Kultur, inklusive musik

Varje elev ska:

  • Vara delaktig, känna sig trygg och må bra i skolan.
  • Utveckla ett demokratiskt ansvarfullt förhållningssätt
  • Utifrån aktuell årskurs nå minst godtagbara kunskaper i alla ämnen
  • Kontinuerligt utveckla och förbättra sina förmågor och kunskaper

Björkhagaskolans vision
På Björkhaga arbetar vi för:

Att låta barn och elever växa genom musik och andra kulturella intryck.

Att vara en trygg plats där barn, elever och vuxna trivs genom att ständigt ha fokus på trivsel, trygghet och studiero samt goda stöd- och uppföljningsrutiner.

Att möta barn/elevers behov genom varierande lärmiljöer och god kompetens i olika sätt att möta barn och elever i deras lärande och kunskapsutveckling.

Att vara i tiden pedagogisk genom fokus på metoder som kan vara främjande i ett 6-16 års perspektiv som ska genomsyra den pedagogiska verksamheten.

Att vara samhällsengagerad och global genom att öppna för elevers inflytande i undervisningen och övriga skolverksamhet samt genom att utbilda i en förståelse för vad hållbar utveckling innebär i deras liv som världsmedborgare.

Björkhaga skola ligger i en lugn miljö med promenadavstånd till Tumba centrum. Vi har kulturprofil (inklusive musik) i årskurs 4 – 9 samt särskola och förberedelseklass. Skolans personal arbetar i arbetslag för att lärandet ska bli meningsfullt, aktivt och satt i ett sammanhang. Vår skola bygger på tillit och är en plats där varje barn och elev ska känna sig trygg och respekterad för den hon eller han är.

 

Frånvaroanmälan kan du som vårdnadshavare göra via telefon eller Vklass, i Vklass kan du även följa ditt barns utveckling samt kommunicera med lärarna.

Tel frånvaroanmälan: 010- 888 70 50

Mer om Vklass, frånvaro samt hur du loggar in: https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld/vklass.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vklass inloggning direkt: www.botkyrka.se/vklasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Olycksfallsförsäkring

Botkyrka kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring, mer information hittar du här: https://www.botkyrka.se/kommun--politik/trygghet-och-sakerhet/olycksfallsforsakring.htmlöppnas i nytt fönster

Kontakt

Expedition
Skoladministratör: Jeanette Dahlström
Telefon: 070-182 31 14 
e-post: bjorkhaga.skola@botkyrka.se

Rektor: Birgitta Fagerberg
Telefon: 070-886 16 88
e-post: birgitta.fagerberg@botkyrka.se

Rektor bitr: Heléne Ericsson
Telefon: 070-387 52 79
e-post: helene.ericsson@botkyrka.se

Rektor bitr: Georg Psilander

Telefon: 076-135 49 72

e-post: georg.psilander@botkyrka.se

Besöksadress: Högbrinksvägen 4     
Postadress: 147 31 Tumba

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2018
Barn & utbildning