Falkbergsskolan

Årskurs 6 – 9
Antal elever: cirka 400

Falkbergsskolan ska vara den bästa skolan för sina elever, en modern skola i tiden, där högsta prioritet är elevernas utbildning. Vår ambition är att ge förutsättningar för den absolut bästa kunskapsutvecklingen för alla våra elever. Vi vet att goda relationer mellan elever och vuxna skapar den trygghet som behövs för att få arbetsro, glädje och lust till lärande. Vår vision är att alla elever ska nå så långt som möjligt och ständigt utmanas för att bli ännu bättre. Vi ligger i framkant vad gäller pedagogisk utveckling och digitalt lärande och vi arbetar aktivt för att våra elever ska vara redo att möta framtiden.

Besök vårt öppnahus inför skolvalet 2018

24/1 2018 kl.18.30-20.00

Telefon till skolans Expedition: 072-513 41 60

e-post: falkbergsskolan@botkyrka.se
Besöksadress: Östanvägen 3
Postadress: 146 40  Tullinge 

Kontaktlista med fler telefonnummer:

Skolans expedition: 072 - 531 41 60

e-post falkbergsskolan@botkyrka.se

Skolledning

Rektor: Anna-Lena Bergman
e-post: anna-lena.bergman@botkyrka.se

Biträdande rektor: Lena Berg
e-post: lena.berg@botkyrka.se

Biträdande rektor: Carolina Ejenäs
e-post: carolina.ejenas@botkyrka.se

Elevhälsoteam
Skolsköterska: Maria Andersson
e-post: maria.andersson@botkyrka.se

Skolkurator: Ida Sundberg
e-post: ida.sundberg@botkyrka.se

Skolpsykolog: Peter Pripp
e-post: peter.pripp@botkyrka.se

SYV: Shila Delpazir
e-post: shila.delpazir@botkyrka.se

Specialpedagog: Lena Wester Åkesson
e-post: lena.wester.akesson@botkyrka.se

Vaktmästare: Petri Tarvainen 073-442 94 28
e-post: petri.tarvainen@botkyrka.se

    

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2017
Barn & utbildning