Störningsinformation:
Avstängda e-tjänster torsdag 19 september
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Karsby international school

Förskoleklass – skolår 9
Förberedelseklasser skolår 7 – 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 494

På Karsby International School har eleverna möjlighet att lära på både svenska och på engelska. Vi har både svenskspråkig och tvåspråkig undervisning. Vi är en internationell skola och våra lärare har erfarenheter från hela världen. Internationella kontakter och perspektiv är en viktig del i undervisningen. Vi erbjuder modern IT-utrustning som ett verktyg i lärandet. På Karsby International arbetar vi aktivt med vår värdegrund, där en trygg skola, höga förväntningar på eleverna samt snabb kontakt med föräldrarna är avgörande.

Kontakt

Besöksadress: Tomtbergavägen 370
Postadress: 145 71  Norsborg     
E-post: eva.mikaelsson@botkyrka.se
Telefon: 08-530 610 13

Skolledning:

Rektor: Alexandra Ohlén
alexandra.ohlen@botkyrka.se

Biträdande rektor: Lena Munther-Sandström, förskoleklass, fritids åk 1-5
lena.munther-sandstrom@botkyrka.se

Biträdande rektor: Eva-Lotta Duhlin, förberedelseklasser åk 6-9, modersmål
eva-lotta.duhlin@botkyrka.se


Expedition:

Skoladministratör: Eva Mikaelsson, eva.mikaelsson@botkyrka.se

Elevhälsan:

Kuratorssamordnare: Rafelle Azzawi, åk F-9, MVP, TÅGET, ABC
rafelle.azzawi@botkyrka.se 

Skolkurator: Cem Celepli Atci, cem.celepli.atci@botkyrka.se 

Skolkurator: Arman Hoque Skolkurator arman.hoque@botkyrka.se

Skolsköterska: Shirin Aman Ali, shirin.amanali@botkyrka.se

Studie- och yrkesvägledare: Christian Stålbrand, christian.stalbrand@botkyrka.se

Specialpedagog: Gunilla Smedberg , åk F-9, gunilla.smedberg@botkyrka.se

Specialpedagog: Carina Sundqvist Specialpedagog, åk F-5, carina.sundqvist@botkyrka.se 

Specialpedagog: Nisha Sharan, åk 6-9 nisha.sharan@botkyrka.se

Specialpedagog: Yesika Sepulveda Rodriguez , åk 6-9, yesika.rodriguez.sepulveda@botkyrka.se


Arbetslagen:

Arbetslag åk F-1 
Arbetslag åk 2-3
Arbetslag åk 4-5
Arbetslag åk 6-9A
Arbetslag åk 6-9B
Fritidstelefon: 08-530 610 12
Förberedelseklasser - Telefon: 070-183 70 69
Förskoleklass Solen - Telefon: 070-184 43 50
Förskoleklass Stjärnorna - Telefon: 070-184 43 49

Övriga verksamheten:

Vaktmästare: Conny Persson - Telefon: 070-889 15 99
Köket: Jessica Persson - Telefon: 070-180 56 47

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 september 2019
Barn & utbildning