Stäng meddelande

Karsby international school

Förskoleklass – skolår 9
Förberedelseklasser skolår 7 – 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 480

På Karsby International School har eleverna möjlighet att lära på både svenska och på engelska. Vi har både svenskspråkig och tvåspråkig undervisning. Vi är en internationell skola och våra lärare har erfarenheter från hela världen. Internationella kontakter och perspektiv är en viktig del i undervisningen. Vi erbjuder modern IT-utrustning som ett verktyg i lärandet. På Karsby International arbetar vi aktivt med vår värdegrund, där en trygg skola, höga förväntningar på eleverna samt snabb kontakt med föräldrarna är avgörande.

Kontakt

Besöksadress: Tomtbergavägen 370
Postadress: 145 71  Norsborg     
e-post: karsbyskolan@botkyrka.se   

Skolledning:

Rektor: Jan Jönsson
jan.jonsson@botkyrka.se
Telefon: 08-530 610 13

Biträdande rektor, förskoleklass, fritids åk 1-5: Lena Munther-Sandström
lena.munther-sandstrom@botkyrka.se
Telefon: 08-530 610 13

Biträdande rektor, förskoleklasser åk 6-9, modersmål: eva-lotta.duhlin@botkyrka.se

Telefon: 08-530 610 13

Expedition:

Skoladministratör: Eva Mikaelsson - Telefon: 08-530 610 13

Elevhälsan:

Skolsköterska - Telefon: 08-530 610 08
Studie- och yrkesvägledare: Christian Stålbrand - Telefon: 08-530 610 08
Kurator: Rafelle Azzawi - Telefon: 08-530 610 08
Kurator, samordnare: Poya Ashna - Telefon: 08-530 610 08
Kurator: Arman Hoque - Telefon: 08-530 610 08

Arbetslagen:

Fritids 1, Cicilia Duro sjukanmälan - Telefon: 08-530 610 12
Fritids 2 - Telefon:  08-530 610 12
Arbetslag åk F-1 - Telefon: 08-530 610 12
Arbetslag åk 2-3 - Telefon: 08-530 610 12
Arbetslag åk 4-5 - Telefon: 08-530 610 12
Arbetslag åk 6-9A - Telefon: 08-530 610 12
Arbetslag åk 6-9B - Telefon: 08-530 610 12
Förberedelseklasser - Telefon: 070-183 70 69
Förskoleklass Solen - Telefon: 070-184 43 50
Förskoleklass Stjärnorna - Telefon: 070-184 43 49

Övriga verksamheten:

Vaktmästare: Conny Persson - Telefon: 070-889 15 99
Köket: Jessica Persson - Telefon: 070-180 56 47

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2018
Barn & utbildning