Stäng meddelande

Storvretskolan

Årskurs 4-9 
Förberedelseklasser
Antal elever: cirka 250

På Storvretskolan arbetar lärarna utifrån varje elevs unika förutsättningar för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Skolan är internationellt präglad och har fokus på att bevara och utveckla elevernas språkutveckling. Här är idrott och hälsa också viktigt. Vi har en ny, modern sporthall.

Kontakt


Administratör Veronica Lindberg, 072-726 22 50, veronica.lindberg@botkyrka.se

Tillförornad rektor: Lillemor Bergquist, lillemor.bergquist@botkyrka.se

Tillförordnad biträdande rektor: Susanne Norman, susanne.norman@botkyrka.se

Biträdande rektor: Mattias Ringwall, 072-735 47 53, mattias.ringwall@botkyrka.se

Specialpedagog och biträdande rektor: Armin Bahremand, 073-421 86 03 armin.bahremand@botkyrka.se

e-post: storvretskolan@botkyrka.se

Besöksadress:
Odlingsvägen 36 C, Tumba           

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019
Barn & utbildning