Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Trädgårdsstadsskolan

Förskoleklass – skolår 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 640

På Trädgårdsstadsskolan tar vi vårt viktigaste uppdrag på allvar: Att ge eleverna så mycket kunskaper och färdigheter att de lyckas väl i sina framtida studier och yrken. Vi arbetar ofta i ämnesövergripande projekt och är noga med att följa upp elevernas kunskapsutveckling. Trygghet och trivsel är viktigt, därför arbetar vi strukturerat med att skapa studiero. Trädgårdsstadsskolan är en ”övningsskola” och samarbetar med Stockholms universitets lärarutbildning. Flertalet av våra pedagoger är utbildade handledare för lärarstudenter.

Kontakt


Telefon: 072-729 22 90
e-post: tradgardsstadsskolan@botkyrka.se

Rektor: Ann-Catrine Bolmgren
Bitr. rektor: Jonas Loord
Bitr. rektor: Marie Holtmar

Administratör Fredrik Edin: 072-729 22 90

Vaktmästare Erik Isaksson: 070-886 16 54

Skolsköterska Annica Silvertun: 070-181 63 61
annica.silvertun@botkyrka.se

Besöksadress:
Dymmelkärrsvägen 33
Tullinge

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2017
Barn & utbildning