Elev- och föräldraenkäter

Elever och föräldrar får regelbundet svara på skriftliga enkäter, med frågor som rör skolan och undervisningen. Svaren blir sedan ett av underlagen i förskolors och skolors systematiska kvalitetsarbete.

Här kan du ladda ner och läsa kommunresultaten av alla enkäter. För att ta del av resultaten för en förskola eller skola, se deras hemsida eller ta kontakt med förskolan/skolan.

Elevenkäten på grundskolan

Utbildningsförvaltningen har genomfört en elevundersökning bland elever i skolår 5 och 8 i grundskolan och elever i skolår 5-10 i särskolan.

Föräldraenkäten i förskolan, grundskolan och grundsärskolan

Föräldraenkäten frågar föräldrar till skolbarn och förskolebarn om vad de tycker om Botkyrka kommuns verksamhet. Enkäterna 2011 och 2013 hade en mycket låg andel föräldrar som svarade. Därför kan inte sammanställningar av svaren för hela kommunen publiceras här. Flera förskolor och skolor hade dock en ganska hög andel svarande. Ta kontakt med respektive förskola/skola om du vill ta del av deras resultat. Föräldraenkäten genomförs nästa gång under andra halvan av april 2015.

Fritidsenkäten

Fritidsenkäten har besvarats av elever i årskurs 3 som går på fritids. Den innehåller huvudsakligen frågor om trivsel och trygghet, men även verksamheternas innehåll och elevinflytande.

Elevenkäten på gymnasieskolan

Alla elever i årskurs 2 i Botkyrkas kommunala gymnasieskolor får svara på en enkät med frågor om trivsel, trygghet och lärande.
Via denna länk kan du se Botkyrkaelevernas svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statistiken visar:

  • Det totala resultatet för Botkyrkas skolor
  • Respektive gymnasieskolas resultat
  • Resultatet sett ur ett genusperspektiv
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2017
Barn & utbildning