Störningsinformation:
Avstängda e-tjänster torsdag 19 september
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Modersmålsundervisning

I Botkyrka får ditt barn möjligheter att förbättra både sin svenska och sitt modersmål. Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma eller vill läsa minoritetsspråket finska har rätt till modersmålsundervisning.

Ditt barn har rätt till modersmålsundervisning oavsett om han eller hon går i en kommunal eller friskola. Undervisningen kan sedan fortsätta i gymnasiet.

Vad innebär undervisningen?

I Botkyrka erbjuds undervisning i modersmålet som ett eget ämne. Det finns även studiehandledning på modersmålet vilket innebär att eleverna lättare kan följa undervisningen på svenska.

Modersmålsundervisningen är frivillig, men om en elev har anmält sig till undervisningen, bör han eller hon inte avbryta studierna under läsåret. Vid utvecklingssamtalet med skolan ska du som förälder även få information om hur modersmålsundervisningen går för ditt barn. Om barnet läser modersmålet som ett eget ämne i skolan ges betyg i skolår 6-9.

De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma land och kultur som eleven men har även goda kunskaper i svenska.

Att läsa finska som nybörjarspråk

Botkyrka kommun är en av de kommuner som är förvaltningsområde för finska som minoritetsspråk. Det innebär att elever med finsk bakgrund som inte dagligen pratar språket hemma ändå på sikt kommer att ha rätt till modersmålsundervisning.

Om ditt barn har grundläggande färdigheter i finska planerar kommunen för att han eller hon på sikt kommer att kunna studera språket som ett nybörjarspråk. Detta gäller inom modersmålsundervisningen både i grund- och gymnasieskolan.

Har du frågor?

På alla skolor finns en ansvarig skolledare för modersmålsträningen. Kontakta därför förskolan om du har frågor eller funderingar. Du kan också läsa vanliga frågor och svar genom att klicka till höger i menyn.

KONTAKT

Besöksadress
Språkcentrum
Tomtebergavägen 2
145 67 Norsborg

Besökstid
måndag-fredag 08.00-11.00

Rektor
Mahpareh Riahi
0701- 805 679
mahpareh.riahi@botkyrka.se

Biträdande rektor
Ilona Stadelmann Baum
0702-789 192
ilona.stadelmann.baum@botkyrka.se

Biträdande rektor
Juan Carlos Pastén
0701-71 26 61
juan.pasten@botkyrka.se

Biträdande rektor
Giovanni Ciancia
0702-086 936
giovanni.ciancia@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2019
Barn & utbildning