Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Vanliga frågor och svar

1. Vilka kan få modersmålsundervisning?

  • Elever som pratar ett annat språk än svenska i hemmet. Föräldrarna gör ett frivilligt val.

  • Adopterade barn har också rätt till modersmål enligt lag. Till exempel, finns det ett barn ifrån Sydkorea vars föräldrar är svenskar och det endast är svenska som talas hemma har barnet rätt till modersmålsundervisning i sydkoreanska om barnet eller föräldrarna önskar det.

  • Modersmålsundervisning ges i minoritetsspråk oavsett om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Det finns fem minoritetsspråk; finska, jiddisch, meänkieli (kallas också tornedalsfinska), romani chib (kallas också romani eller romska) och samiska.

2. Hur gamla barn kan få modersmålsundervisning?

Elever som går i grundskolan i Botkyrka har rätt att få modersmålsundervisning från förskoleklass till skolår 9.

3. Måste det vara flera elever som ansöker om undervisning i samma språk?

Det räcker med att en elev har önskemål om modersmålsundervisning i ett visst språk så kommer kommunen försöka ordna detta. Se nästa fråga.

4. Kan ett barn nekas modersmålsträning?

Ja, om det inte finns någon modersmålspedagog i det språket att få tag på trots att kommunen har gjort rimliga ansträngningar.

5. Vart vänder jag mig om jag har synpunkter?

Ta kontakt med skolan där ditt barn går. Varje skola har en ansvarig skolledare för modersmålsundervisningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Barn & utbildning