Stäng meddelande

Förberedelseklass

Förberedelseklasser är för elever som precis flyttat till Sverige, bor i Botkyrka kommun och talar ett annat språk än svenska.

Elever i förberedelseklasser får möjlighet att lära sig det svenska språket i en mindre grupp för att sedan kunna delta i undervisningen på svenska i en vanlig klass.

Det är individuellt hur lång tid en elev går i förberedelseklassen och beror på de förkunskaper och språkliga färdigheter eleven får i förberedelseklassen. Vanligt är att en elev går i förberedelseklass under två till tre terminer.

I förberedelseklassen får eleverna:

  • lära sig svenska
  • stödundervisning i olika ämnen
  • lära sig hur den svenska skolan fungerar

Eleverna har även möjlighet att få modersmålsundervisning vilket du som förälder ansöker om.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2017
Barn & utbildning