Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan betyder att skolan och föräldrar samverkar i olika sammanhang för att utveckla skolans innehåll. Du som förälder ska kunna påverka verksamheten och ge synpunkter när det gäller planering, genomförande och utvärdering.

Skolans personal och föräldrar ska i samråd synliggöra varje barns förmågor, kompetenser, behov och intressen. Det är du som förälder som känner ditt barn bäst och kan informera personalen om barnets förhållanden. Därför är du en viktig resurs i skolan.

Förutom individuella utvecklingssamtal och föräldramöten kan föräldrasamverkan ske i form av föreläsningar, temakvällar, öppet hus, jul- och luciafiranden och mycket mer.

Logga in för att se elevinformation

Botkyrka använder två olika webbtjänster där du som förälder kan se information om skolan och ditt barn.

Vklass: Här kan du till exempel se schema, närvaro och resultat.

Unikum: Används i arbetet kring individuella skriftliga utvecklingsplaner. Varje elev en egen sida där elev, vårdnadshavare och skola arbetar tillsammans över internet. Målet är att verktyget ska öka dialogen mellan hem och skola kring elevens kunskapsutveckling.

Här kan du läsa mer om Vklass och Unikum

Ur grundskolans läroplan

”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande”.

Hur ser samverkan ut på mitt barns skola?

Föräldrasamverkan kan se olika ut på olika skolor. Vänligen kontakta ditt barn skola eller en skola du är intresserad av för att veta hur samarbetet mellan skola och föräldrar fungerar där.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2017
Barn & utbildning