Stäng meddelande

Vårdnadshavarsamverkan

Vårdnadshavarasamverkan betyder att skolan och vårdnadshavare samverkar i olika sammanhang för att utveckla skolans innehåll. Du som vårdnadshavare ska kunna påverka verksamheten och ge synpunkter när det gäller planering, genomförande och utvärdering.

Skolans personal och vårdnadshavare ska i samråd synliggöra varje barns förmågor, kompetenser, behov och intressen. Det är du som vårdnadshavare som känner ditt barn bäst och kan informera personalen om barnets förhållanden. Därför är du en viktig resurs i skolan.

Förutom individuella utvecklingssamtal och vårdnadshavaramöten kan samverkan ske i form av föreläsningar, temakvällar, öppet hus, jul- och luciafiranden och mycket mer.

Logga in för att se elevinformation

Botkyrka använder en webbtjänst där du som vårdnadshavere kan se information om skolan och ditt barn.

Vklass: Här kan du till exempel se schema, närvaro och resultat.

Här kan du läsa mer om Vklass

Ur grundskolans läroplan

”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande”.

Hur ser samverkan ut på mitt barns skola?

samverkan kan se olika ut på olika skolor. Vänligen kontakta ditt barn skola eller en skola du är intresserad av för att veta hur samarbetet mellan skola och föräldrar fungerar där.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2018
Barn & utbildning