Skolval 2017

skolval 2017 barn som springer

Har du barn som börjar i förskoleklass, första klass eller måste byta skola för att gå klart grundskolan? Då måste du göra ett aktivt skolval för att kunna påverka vilken skola ditt barn kommer att börja i.

Du ansöker om skolplacering för ditt barn mellan den 16 januari och 6 februari via vår e-tjänst. Det är viktigt att du samtidigt ansöker om fritidshemsplats och modersmålsundervisning.

Avstår du från att välja placeras barnet i en skola där det finns plats. Vissa friskolor har blanketter men du ska ändå göra skolvalet via e-tjänsten

Nyinflyttad eller byta skola?

Du kan när som helst under året ansöka om att byta skola eller ansöka plats om du är nyinflyttad till kommunen. Läs mer under rubrikerna till vänster.​

Vilka ska göra skolvalet?

Du ska göra ett aktivt skolval om:

  • du vill att ditt barn ska börja i förskoleklass. Han eller hon ska under året fylla 6 år.
  • ditt barn ska börja årskurs 1 och inte har gått i förskoleklass.
  • ditt barn redan går i en skola i Botkyrka men måste byta skola för att gå klart resterande skolår i grundskolan.

Söka skola i annan kommun

Om du vill att ditt barn ska gå i skola (kommunal eller fristående) i en annan kommun vänder du dig direkt till den skolan. Meddela gärna kontaktcenter@botkyrka.se om du söker plats utanför kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2017
Barn & utbildning