Stäng meddelande

Vad är relativ närhet?

Regeln om relativ närhet är en av två antagningsregler vid skolval. Relativ närhet betyder att skolan jämför varje elevs avstånd till sökt skola och närliggande skolor i relation med andra elevers motsvarande avstånd från hemmet.

Om det finns fler sökande till en grundskola än antal platser måste den skolan göra ett urval, då används antagningsregeln syskonförtur i första hand och relativ närhet i andra hand.

När skolan placerar elever till grundskolan enligt principen om relativ närhet så gör skolan hela tiden en jämförelse mellan alla sökande. Det innebär att varje elevs avstånd till sökt skola och andra närliggande skolor ska vägas i relation till andra elevers motsvarande avstånd.

Det skolan tittar på är varje elevs avstånd till de skolor vårdnadshavarna har sökt till men också avståndet till närliggande skolor även om de inte sökt till dessa. Alla första, andra- och tredjehandsval som är aktuella för en plats i ett visst skolår väger lika tungt.

Den relativa närheten innebär att en elev inte är garanterad plats i den skola som ligger närmast hemmet eller att en elev som bor närmast den valda skolan automatiskt har förtur dit.

Med avståndet avses den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan, inte fågelvägen.

Ett exempel på relativ närhet

Relativ närhet

Elev 1 har sökt skola A och skola B. Elev 2 har också sökt skola A och skola B. Elev 1 har 0,8 km till Skola A och 1,2 km till Skola B Elev 2 har 1 km till skola A och 1,5 km till skola B.

I det här fallet är det Elev 2 som får gå på skola A. Anledningen till detta är att Elev 1 också har skola C i sin närhet även om föräldern inte sökt denna skola. Elev 2 har inga andra skolor i sin närhet förutom skola A och skola B och skulle få mer än 2 km till skola C.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2019
Barn & utbildning