Stäng meddelande

Vanliga frågor och svar skolval

Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren som vårdnadshavare har om skolvalet.

1. Måste jag aktivt söka skola?

Ja, du som är vårdnadshavare till barn som är folkbokfört i Botkyrka ska göra skolval. Skolval gör du om ditt barn ska börja i förskoleklass eller redan går i skolan men som måste byta skola för att gå klart grundskolan. Du som ska göra skolval kommer att få information hemskickad till dig i början av januari 2019.

2. Hur och när söker jag?

Skolvalet sker en gång per år. Ansökningstiden för skolvalet 2019 är från och med 14 januari till och med 4 februari. Du ansöker om plats här på webben genom att logga in på vår e-tjänst för skolvalet med e-legitimation eller användarnamn och lösenord.
Länk till e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Måste båda vårdnadshavarna logga in och göra skolvalet?

Ja, om det finns två vårdnadshavare. Den ena vårdnadshavaren väljer tre skolor, fritidshem och eventuellt modersmålsundervisning. Sedan måste den andre vårdnadshavaren logga in och godkänna ansökan för att den ska bli aktiverad och färdig.

4. Vad händer om vårdnadshavare inte är överens om skolvalet?

Om det finns två vårdnadshavare som inte är överens om vilka skolor man ska söka i skolvalet så blir ansökan avslagen. Vårdnadshavarna måste då göra en ny ansökan och där vara överens. När ansökan är godkänd av båda vårdnadshavarna kommer barnet med i beräkningen av skolplats.

5. Vad krävs för att logga in?

Enklast är att använda e-legitimation, den får du via din bank. Du kan också logga in med användarnamn och lösenord. Det ansöker du om genom webbtjänsten (ej inloggad) eller kontakta medborgarcenter.

6. Vad händer om det är för många sökande?

Skolan gör ett urval enligt vissa antagningsregler. På kommunala skolor utgår man i fösta hand ifrån syskonförtur och i andra hand ifrån relativ närhet. Syskonförtur gäller endast om det äldre syskonet går i årskurs 1–5 när det yngre syskonet börjar skolan på höstterminen. Friskolorna kan ha andra urvalskriterier, till exempel skolkö.

7. Var får jag mer information om skolvalet?

Vänligen ring kommunens medborgarcenter på 08-530 610 00 eller besök oss på våra medborgarkontor. Om du har frågor om en specifik skola så ta kontakt direkt med den skolan.

8. Vad händer om jag inte söker skola?

För att kunna påverka var ditt barn kommer att få plats måste du aktivt söka plats under skolvalsperioden. Om du inte gör ett skolval kommer ditt barn, i samråd med dig som vårdnadshavare, att placeras i en skola där det finns platser kvar.

Även om ditt barn redan går i en kommunal förskola i närheten av en grundskola i Botkyrka kommer han eller hon inte automatiskt att få plats i den skolan.

 

9. Kan jag överklaga skolvalsplaceringen?

Ja, du kan överklaga skolvalsplaceringen genom att mejla utbildning@botkyrka.se. För att överklagan ska bli rätt gjord rekommenderar vi vårdnadshavaren att noga läsa informationen på Skolväsendets överklagandenämnds webbplatslänk till annan webbplats.
Senast 24 april 2019 kan du skicka in din överklagan till oss.

10. När kan jag ansöka om skolbyte om jag är missnöjd med skolvalsplaceringen?

Från och med den 1 juli kan du ansöka om skolbyte i e-tjänsten. Medborgarcenter kan hjälpa den som är osäker.
Länk till e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 oktober 2018
Barn & utbildning