Stäng meddelande

Sommarskola 17 juni – 5 juli 2019

Kvinna med hatt på fält


Som vårdnadshavare till barn som går i grundskolan i Botkyrka kan du ansöka om plats till sommarskolan som äger rum den 17 juni – 5 juli 2019. Sista ansökningsdag är 12 juni.

Du som vill ansöka till sommarskolan behöver prata med din vårdnadshavare eftersom det är hen som skickar in ansökan. Prata även med den lärare som du brukar ha i det ämne du vill bli läsa upp.

Kriterier för ansökan till sommarskolan, se nedan.

Sommarskolan är frivillig, det enda som behövs är motivation och vilja. Eleverna går i skolan fem timmar om dagen, fem dagar i veckan i tre veckor och har läxor efter lektionstid.  Närvaron obligatorisk under dessa veckor. Undervisning sker måndag– fredag kl. 08.30–13.30. Midsommarafton 21 juni är skolan stängd. Lunch ingår och för elever som har långt till skolan gäller kommunens skolskjutsregler.

Elever åk 9 som går ut vårterminen med ofullständigt betyg i något av ämnena svenska, svenska som andra språk, engelska eller matematik.
Särskild prövning görs i ett ämne.
Aktuell plats: Tunaskolan (preliminärt).

Elever åk 8 som går ut vårterminen utan att ha klarat svenska, svenska som andra språk, engelska eller matematik.
Aktuell plats: Tunaskolan (preliminärt).

För nyanlända elever åk 1–9 finns det kurser i svenska som andra språk. Kurserna är indelade i åk 1–3, åk 4–6 och 7–9.
Det finns tre alternativ att välja mellan vid anmälan:
Nybörjare: för elever som har varit i Sverige upp till tre månader.
Fortsättning 1: för elever som har varit i Sverige upp till ett år.
Fortsättning 2: för elever som har varit i Sverige i mer än ett år, max i tre år.
Aktuell plats åk 1–3 och åk 4–6: Karsby international school (preliminärt).
Aktuell plats åk 7–9: Tunaskolan (preliminärt)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2019
Barn & utbildning