Så ansöker du

Här kan du som vårdnadshavare till barn som går i grundskolan i Botkyrka ansöka om plats till sommarskolan. Sista ansökningsdag är 12 maj.

Så ansöker du

Här kan du som vårdnadshavare till barn som går i grundskolan i Botkyrka ansöka om plats till sommarskolan.

Sista ansökningsdag är 12 maj.

Du som vill ansöka till sommarskolan behöver prata med din vårdnadshavare eftersom det är hen som skickar in ansökan. Prata även med den lärare som du brukar ha i det ämne du vill bli läsa upp.

Sommarskolan riktar sig till grundskoleelever som går ut år 9 med ofullständigt betyg i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik. Den riktar sig också till dig som går ut år 8 i svenska, svenska som andra språk eller matematik.

För nyanlända elever år 1-9 finns det kurser i svenska som andra språk.

Under tre intensiva veckor ger vi eleverna en möjlighet att läsa in betyget som inte blev godkänt. Förra året lyckades 58% av våra elever i år 9 som gick sommarskolan att få godkänt betyg. Om du går ut år 9 kan du bara läsa in ett ämne.

Sommarskolan är frivillig, det enda som behövs är motivation och vilja.

Under sista veckan görs sedan ett obligatoriskt prov för elever i år 9 och de som får godkänt blir behöriga att söka till gymnasiet.

Eleverna går i skolan fem timmar om dagen, fem dagar i veckan i tre veckor och har läxor efter lektionstid.  Närvaron obligatorisk under dessa veckor. Måndag- fredag kl. 08.30-13.30

Undervisningen bedrivs på Tallidsskolan och Fittjaskolan.

Nyanlända år 1-6 aktuell går på Tallidsskolan
Nyanlända år 7-9 går på Fittjaskolan
År 8 För SV, SVA eller MA går på Fittjaskolan
År 9 för särskild prövning i SV, SVA, Ma eller EN går på Fittjaskolan

Lunch ingår och för elever som har långt till skolan gäller kommunens skolskjutsregler.

Observera att ansökan inte kommer att gälla om läraren inte godkänner den.​Om du behöver hjälp med att ansöka eller är god man, vänligen vänd dig till ditt medborgarkontor. 

Medborgarcenter hittar du i centrumanläggningarna i Alby, Fittja, Hallunda och Tumba. 

Ordinarie öppettider
Måndag-fredag 10-16 samt 10-18 en dag i veckan.
Lunchstängt:
Hallunda 12.00-14.00

Dagar för öppethållande till 18 är:
- måndagar i Tumba
- tisdagar i Fittja
- onsdagar i Alby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2018
Barn & utbildning