Särskild prövning

Särskild prövning är till för dig som har avslutat åk 9 i grundskolan och inte fått E i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik.

Det är ett obligatoriskt prov som du gör för att få möjlighet att minst få betyget E i ovanstående ämnen.

Prövningen görs under vecka 27. Exakt datum meddelas när du kommer till
sommarskolan.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Barn & utbildning