Störningsinformation:
Problem med felanmälan via app
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Skolstruktur

På den här sidan kan du följa arbetet med ”skolstruktur” i Botkyrka. Utgångspunkten är att alla Botkyrkas förskolor och skolor ska vara rustade för att ge barn och elever en god undervisning och möjlighet att lyckas i livet. Utbildningsförvaltningen ser över skolstrukturen, alltså hur förskolor och skolor ska vara organiserade.

Styrande principer – grunden för framtida satsningar

I ett första steg har utbildningsnämnden (den 18 februari år 2020) beslutat om styrande principer för skolstrukturen i Botkyrka. Dessa utgör en grund för vidare satsningar och ska vara vägledande i framtida förändringar. Syftet är att få en pedagogisk och ekonomisk hållbarhet över tid.

Huvuddragen i styrande principer

  • Organisering i större enheter
  • Helhetsperspektiv med årskurs F-9
  • Begränsa överkapaciteten på förskole- och skolplatser

Innehåll styrande principer.pdf

Utveckling i alla stadsdelar

Skolstrukturarbetet omfattar alla kommunens förskolor och skolor, i samtliga stadsdelar. Förslag till förändringar tas fram successivt och målsättningen är att det ska tas beslut i utbildningsnämnden med start våren 2020.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2020
Barn & utbildning