Förskolor i kommunal regi - tidigare version

Förskolan är den första skolformen. Den vänder sig till barn från ett års ålder och fram till att barnet börjar förskoleklass vid sex års ålder.

Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet som är både rolig, trygg och lärorik. Förskolan är inte obligatorisk. Du väljer om ditt barn ska gå i förskola. Barn kan börja i förskolan vid olika åldrar och delta under olika lång tid. 
Nedan listas de kommunala förskolor som finns i Botkyrka.

FÖRSKOLAN AMETISTEN
Ametisten är en förskola med åtta avdelningar indelade i liten, mellan, stor. Hos oss arbetar tre pedagoger per avdelning. Barnen delas in i små grupper. Varje avdelning har en egen pedagogisk utvecklare. Ametisten ligger i Tumba.

Förskolan Anemonen

FÖRSKOLAN ANEMONEN
Förskolan har cirka 150 barn fördelade på åtta avdelningar. Fyra riktade still barn mellan ett och tre år, övriga mot barn i åldrarna tre till fem år. Anemonen ligger i Norsborg.

Förskolan Aspen

FÖRSKOLAN ASPEN
Förskolan Aspen har sex avdelningar och ligger i Norsborg.


Förskolan Bikupan

FÖRSKOLAN BIKUPAN
På Bikupan går cirka 40 barn som är indelade i tre olika grupper. Bikupan ligger i Tullinge.


Förskolan Björkbacken

FÖRSKOLAN BJÖRKBACKEN
Förskolan Björkbacken ligger i Tumba och har tre avdelningar. Varje avdelning har en pedagogiskt ansvarig lärare.


Förskolan Björkstugan

FÖRSKOLAN BJÖRKSTUGAN
Förskolan Björkstugan består av fyra avdelningar som i sin tur är indelade i två block: Lilla Blocket (1-3 år) och Stora Blocket (3-5 år). Björkstugan ligger i Tumba.

Förskolan Blåsippan

FÖRSKOLAN BLÅSIPPAN
Förskolan Blåsippan har tre avdelningar och ligger i Norsborg.


Förskolan Bäverhyddan

FÖRSKOLAN BÄVERHYDDAN
Bäverhyddan ligger i Tullinge och är en förskola för barn i åldrarna 1-5 år.


Förskolan Diamanten

FÖRSKOLAN DIAMANTEN
Diamanten är en förskola med avdelningar indelade i liten, mellan, stor. Hos oss arbetar tre pedagoger per avdelning. Barnen delas in i små grupper. Varje avdelning har en egen pedagogisk utvecklare. Diamanten ligger i Tumba.

Förskolan Tranan

FÖRSKOLAN TRANAN
Förskolan består av fyra avdelningar. På varje avdelning arbetar minst tre pedagoger med barn i åldersgrupperna 1-3 år och 3-5 år.

Förskolan Fröhuset

FÖRSKOLAN FRÖHUSET
Förskolan Fröhuset i Tullinge har plats för drygt 100 barn. Här finns tre avdelningar för barn indelade efter ålder. ​


Förskolan Grindstugan

FÖRSKOLAN GRINDSTUGAN
Förskolan Grindstugan i Tullinge har tre storavdelningar för barn i åldrarna ett till sex år.


Förskolan Hjorten

FÖRSKOLAN HJORTEN
Förskolan Hjorten i Tumba har en avdelning för de yngre och två för de lite äldre barnen. Här går barn mellan ett och fem år.

Förskolan Humlan

FÖRSKOLAN HUMLAN
Förskolan Humlan i Fittja har fyra avdelningar för barn mellan ett och tre år och fem storbarnsavdelningar för åldrarna tre till sex år.

Förskolan Karlavagnen

FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN
Förskolan Karlavagnen i Tullinge har sex avdelningar. Två för barn 1-2 år, två för barn 2-4 år och två för 4-5 åringar.

Förskolan Kungstäppan

FÖRSKOLAN KUNGSTÄPPAN
Förskolan Kungstäppan i Tumba består av fyra arbetslag/avdelningar med två avdelningar för barn 1-3 år och två för barn mellan tre och fem år.

Förskolan Kärrspiran

FÖRSKOLAN KÄRRSPIRAN
Förskolan Kärrspiran i Tumba har fem avdelningar för barn mellan tre och fem år och fyra avdelningar för barn mellan ett och tre år. Här finns också avdelningen Ut och Njut.

Förskolan Lilla Vega

FÖRSKOLAN LILLA VEGA
Förskolan Vega är belägen i Riksten, Tullinge.


Förskolan Luna

FÖRSKOLAN LUNA
Förskolan Luna har sex avdelningar med plats för totalt 110 barn i åldrarna ett till fem år. Förskolan är relativt nybyggd och ligger i Riksten.

Förskolan Lysmasken

FÖRSKOLAN LYSMASKEN
Förskolan har fem avdelningar. På varje avdelning arbetar minst tre pedagoger. Lysmasken är belägen på Tallidsskolans gård.

Förskolan Lövholmen

FÖRSKOLAN LÖVHOLMEN
Förskolan Lövholmen i Tumba har två avdelningar för barn mellan ett och fem år.


Förskolan Myran

FÖRSKOLAN MYRAN
Förskolan Myran i Fittja har åtta arbetslag, indelade för yngre och äldre barn. Totalt går här cirka 150 barn.


Förskolan Myrstacken

FÖRSKOLAN MYRSTACKEN
Förskolan Myrstacken i Tullinge har plats för cirka 80 barn. Ett arbetslag för barn 1-3 år och ett för 3-5 åringar.


Förskolan Måsen

FÖRSKOLAN MÅSEN
Förskolan Måsen ligger i Alby och har plats för cirka 140 barn fördelade mellan åtta avdelningar. Fyra av dessa är för barn i åldrarna ett till tre år, övriga för 3-5-åringar

Förskolan Nackdala

FÖRSKOLAN NACKDALA
Förskolan Nackdala har sex avdelningar och ligger i Tumba.


FÖRSKOLAN NATT OCH DAG
Förskolan Natt och Dag i Tumba erbjuder pedagogisk omsorg under dagtid måndag till fredag. Verksamheten erbjuder också barnomsorg under kvällar, helger och nätter för dig som arbetar på obekväm arbetstid.

Förskolan Nova

FÖRSKOLAN NOVA
Förskolan Nova har plats för 115 barn som åldersvis är fördelade mellan sex avdelningar. Nova ligger i Riksten, Tullinge.

Förskolan Nyängsgården

FÖRSKOLAN NYÄNGSGÅRDEN
Nyängsgården, förskolan i Centrum – förskolan nära dig!
Vi har åtta avdelningar renoverade 2013-2014 och plats för cirka 140 barn.

Förskolan Prästkragen

FÖRSKOLAN PRÄSTKRAGEN
Förskolan Prästkragen arbetar utifrån fyra grundverksamheter och fyra fördjupningsverksamheter. Här finns också särskilda utepedagoger. Prästkragen ligger i Norsborg.

FÖRSKOLAN RINGBLOMMAN
Förskolechef Sölve Lagercranz
Brunnapaviljongen
Humlevägen 5
145 67 Norsborg

Förskolan Rodret

FÖRSKOLAN RODRET
Förskolan Rodret är en mindre förskola där vi arbetar utifrån ett enda stort arbetslag. Pedagogerna förflyttar sig i miljöerna tillsammans med barnen utifrån deras val och intressen. Rodret ligger i Tulllinge.

Förskolan Römossen

FÖRSKOLAN RÖMOSSEN
länk till annan webbplats
Förskolan Römossen i Tullinge har fyra avdelningar där barnen går tillsammans med jämnåriga kamrater. Vi har cirka 75 barn i åldrarna ett till sex år.

Förskolan Skäcklinge gård

FÖRSKOLAN SKÄCKLINGE GÅRD
Förskolan Skäcklinge Gård i Tumba har två avdelningar, en för barn mellan ett och tre år och en tre till fem år.


Förskolan Solliden

FÖRSKOLAN SOLLIDEN
Förskolan Solliden i Tullinge består av tre avdelningar. Barnen på alla avdelningar är mellan ett och fem år.


Förskolan Solrosen

FÖRSKOLAN SOLROSEN
länk till annan webbplats
Förskolan Solrosen har tre avdelningar för barn mellan ett och fem år. Solrosen ligger i Tullinge


Förskolan Staren

FÖRSKOLAN STAREN
Förskolan Staren har plats för cirka 150 barn fördelade mellan åtta avdelningar.​ Det finns fyra avdelningar för barn mellan ett och tre år och fyra avdelningar för barn tre till fem år.

Förskolan Svalan

FÖRSKOLAN SVALAN
länk till annan webbplats
Förskolan Svalan har nio avdelningar. Fyra av dessa är för barn mellan ett och tre år, övriga är syskonavdelningar för barn tre till fem år.

Förskolan Sörgården

FÖRSKOLAN SÖRGÅRDEN
länk till annan webbplats
Förskolan Sörgården i Tullinge har sju avdelningar som arbetar i två spår. Här går barn mellan ett och fem år.


Förskolan Trollet

FÖRSKOLAN TROLLET
länk till annan webbplats
Förskolan Trollet har sex avdelningar. Tre av dessa för barn mellan ett och tre år, två för barn tre till fem år och en avdelning för barn mellan ett och fem år.

Förskolan Tunnlandsgården

FÖRSKOLAN TUNNLANDSGÅRDEN
länk till annan webbplats
Förskolan Tunnlandsgården i Tumba har fyra avdelningar. Två av dessa för barn mellan ett och tre år, övriga för barn tre till fem år.

Förskolan Ugglan

FÖRSKOLAN UGGLAN
länk till annan webbplats
Ugglan är en förskola för barn i åldrarna ett till fem år. Vi har vår utgångspunkt i förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2010) och Barnkonventionen.

FÖRSKOLAN VIOLEN
Förskolan Violen har två avdelningar med barn i åldrarna ett till fem år. Violen ligger i Norsborg.


Förskolan Vallmon

FÖRSKOLAN VITSIPPAN (FÖRE DETTA VALLMON)
länk till annan webbplats
Timotejvägen18
145 67 Norsborg

FÖRSKOLAN VRETA
länk till annan webbplats
Förskolan Vreta består för närvarande av fem avdelningar, indelade i åldersgrupperna 1-3 åringar och 3-5 åringar.

FÖRSKOLAN ÄLVAN
Förskolan Älvan består av sex avdelningar. Tre för barn mellan ett och tre år, övriga för barn tre till fem år.


Förskolan Ängsgården

FÖRSKOLAN ÄNGSGÅRDEN
länk till annan webbplats
Förskolan Ängsgården i Tumba består av fem avdelningar. Två avdelningar för barn mellan ett och tre år, en för barn tre till fyra år och ytterligare två för barn mellan fyra och fem år.

Förskolan Örnen

FÖRSKOLAN ÖRNEN
Förskolan Örnen består av nio avdelningar och en stor gemensam ateljé. Det finns fem avdelningar för barn 1-2 år, en avdelning för treåringar, en avdelning för barn 3-4 år, en avdelning för barn 4-5 år och en avdelning för femåringar. Örnen ligger i Alby.

Förskolan Örtagården

FÖRSKOLAN ÖRTAGÅRDEN
Förskolan Örtagården är en förskola med sex avdelningar.
Det finns tre avdelningar för barn mellan ett och tre år och tre syskonavdelningar för barn tre till fem år.

KOMETEN 1 OCH 2
Kometen 1 och 2 öppnar 3 april 2017

Förskolan ligger på Frilufsvägen bakom Rikstens skola.

OLBERGA FÖRÄLDRAKOOPERATIV
länk till annan webbplats
Olberga föräldrakooperativ driver pedagogisk omsorg i Grödinge.

PEDAGOG BOTKYRKA
länk till annan webbplats
Pedagog Botkyrka är vår egen youtube kanal där lyfter vi fram de pedagogiska utvecklings arbetena som pågår i Botkyrkas skolor och förskolor.

PEDAGOGISKA OMSORG LILLA BRUKET
Pedagogisk omsorg Lilla Bruket finns i Tumba.

Sverigefinska förskolan

SVERIGEFINSKA FÖRSKOLAN
länk till annan webbplats
Sverigefinska förskolan är fristående förskola som ligger i Tumba. Barnen är uppdelade i åldersgrupper men gruppernas sammansättning kan variera beroende på aktivitet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2018
Barn & utbildning