Modersmålsstöd i förskolan

I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska eller som hör till någon av de nationella minoriteterna ska pedagogerna i förskolan anpassa aktiviteter, arbetssätt och miljö till barnens behov.

Förskolan ska arbeta språkutvecklande

Alla barn ska ges möjlighet att i förskolan utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Dessutom ska barnen få möjlighet att utveckla sin kulturella identitet. Därför använder all personal i förskolan språkutvecklande arbetssätt för att stärka modersmålet.

I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska eller som hör till någon av de nationella minoriteterna ska personalen anpassa aktiviteter, arbetssätt, miljö och material till barnens behov:

  • Barnen kan få tillgång till material på olika språk, så som böcker, musik och film
  • Förskolan kan anpassa miljön genom att till exempel sätta upp olika alfabet eller flaggor på väggen och ordna med en språkhörna
  • Barn som talar samma modersmål kan lära sig av varandra.
  • Barnets föräldrar kan vara en tillgång genom att bidra med kunskap om språk och kultur.

Förstärkt modersmålsstöd med modersmålspedagoger

Botkyrka erbjuder som ett komplement till förskolans språkutvecklande arbete förstärkt modersmålsstöd tillsammans med modersmålspedagoger. Alla barn som dagligen talar ett annat språk än svenska hemma kan få förstärkt modersmålsstöd från höstterminen det år de fyller fyra år. Då får barnen tillsammans med modersmålspedagog arbeta i grupp med att utveckla sitt modersmål.

Varför förstärkt modersmålsstöd?

Barn som får utveckla sitt modersmål ges bättre möjligheter att lära sig svenska och utvecklar lättare kunskaper inom andra områden. Modersmålet är viktigt för att barnet ska kunna göra jämförelser mellan språken och för att stärka den kulturella identiteten.

Ansök om förstärkt modermålsstöd

För att ansöka om förstärkt modermålsstöd vänder du dig till förskolechefen på ditt barns förskola. Förskolechefen fattar sedan beslut utifrån kommunens regler.

Mer finska i förskolan?

Botkyrka kommun är en av de kommuner som är ett finskt förvaltningsområde.. Om ditt barn har finsk bakgrund erbjuder Botkyrka förskoleverksamhet delvis på finska. I Tumba finns också en fristående svensk- och finskspråkig förskola som du kan söka till.

Har du frågor?

Om du har frågor eller funderingar kontakta förskolechefen på förskolan. Du kan också läsa vanliga frågor och svar genom att klicka till vänster i menyn.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2017
Barn & utbildning