Stäng meddelande

Vanliga frågor och svar

Här får du svar på några vanliga frågor. Mer information finns att läsa i regelverket för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg.

1. När kan jag tidigast söka barnomsorg?
Det kan du göra 6 månader innan du har behov av barnomsorg.

2. Hur ansöker jag om plats?
För att söka plats i kommunala och enskilda förskolor och pedagogisk omsorg i Botkyrka kommun loggar du in på e-tjänsten för barnomsorg genom e-legitimation eller inloggningsuppgifter.

3. Hur och när får jag erbjudande om plats?
Efter att du har sökt barnomsorg via e-tjänsten kommer du att få ett
erbjudande inom fyra månader från kommunen som du ska besvara inom 14 dagar. OBS båda vårdnadshavarna måste svara på erbjudandet.
Erbjudandet ser du när du loggar in. Information om detta får du via e-post eller brev beroende på vilka kontaktuppgifter du tidigare angivt.

4. Kan jag tacka nej till en plats fast ändå stå kvar i kö?
Nej, om du tackar nej måste du skapa en ny ansökan och ny garantitid på 4 månader gäller.

5. Hur säger jag upp plats?
Du loggar in via e-tjänsten för barnomsorg och säger upp ditt barns plats där. Uppsägningstiden är en månad och avgift tas ut under uppsägningstiden. Om det finns två vårdnadshavare som bor på olika måste båda två logga in och godkänna uppsägningen.

6. Kan jag ansöka om byte av förskola/pedagogisk omsorg ?
Du kan göra en anmälan om byte av förskola/pedagogisk omsorg vid flytt mellan kommundelar eller vid byte mellan fristående och kommunala enheter. Anmälan görs under "Sök förskola/pedagogisk omsorg" i e-tjänsten.

7. Hur mycket kostar barnomsorg?
Det beror på hur mycket inkomsten är i hushållet, om du har fler barn som
har barnomsorg och om du arbetar, studerar, är arbetssökande.

8. Har mitt barn rätt till barnomsorg?
Ja, om ditt barn har fyllt 1 år har barnet rätt till barnomsorg oavsett om du arbetar, studerar, föräldraledig är aktivt arbetssökande eller saknar sysselsättning. Botkyrka kommun erbjuder barnomsorg 7 timmar per dag. Du har även har möjlighet att välja barnomsorg 15 timmar per vecka. Du som arbetar eller studerar kan utöver dessa 7 timmar per vecka utöka ditt barns vistelsetid i verksamheten, du måste du uppvisa arbetsschema samt arbetsgivarintyg/studieintyg som styrker behovet till förskolechef/rektor på ditt barns förskola/fritidshem.

9. Finns det avgiftsfri barnomsorg?
Ja, allmän förskola bedrivs i förskolan men erbjuder maximalt 15 timmar vistelsetid per vecka. Den följer skolans läsår vilket innebär att barn i allmän förskola är lediga under samtliga skollov. Barnen börjar vid höstterminsstarten det år barnet fyller tre år.

10. Måste jag uppge mitt hushålls inkomst även om hen inte är förälder till mitt barn

Nej, det är endast vårdnadshavare till barnen som ska uppge
sin inkomst i e-tjänsten. Avgiften grundar sig på vårdnadshavarnas totala
brutto inkomst. Om det sker några förändringar i hushållet så ska du uppge
ändringen i e-tjänsten.

Läs mer om nya riktlinjer för avgift.

11. Ska jag även betala avgift under semestern?
Ja, avgiften gäller under årets alla 12 månader. Det innebär att man betalar även under semester eller annan ledighet. Om du istället vill säga upp platsen under en period måste du söka plats på nytt och stå i kö, då finns ingen garanti att barnet får samma plats igen.

12. Vad gäller vid ledighet eller semester?
Alla barn har rätt till sammanhängande ledighet och vila. Barn som har en placering på 15 timmar per vecka , 4timmar per vecka eller 7timmar per vecka ska vara lediga från förskolan under minst 4 sammanhängande veckor under perioden juni till augusti, mellan jul och nyår samt klämdagar.

13. Har fristående förskolor och kommunala samma regler?
Inom kommunen gäller samma regler utom vid köhanteringen. Den sköter de enskilda verksamheterna själva. I andra kommuner gäller deras regelverk om till exempel placering och turordning. Rätten till barnomsorg är lika i alla kommuner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2018
Barn & utbildning