Stäng meddelande

Var kan jag söka utbildning?

Du som bor i Stockholms län kan söka till alla gymnasieskolor i länet. Antagningen sker på samma villkor för alla sökande elever som är bosatta i länet.

Om det är fler sökande än platser på en utbildning, är det betygen och
meritvärdet som avgör vem som kommer in.

Du kan också söka till gymnasieskolor i hela landet som har riksintag samt till alla friskolor. Antagningen sker på samma villkor för alla sökande elever oavsett var de bor i landet. Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan även söka till en gymnasieskola i en kommun utanför Stockholms län som inte har riksintag. Tänk på att ta reda på vilka regler som gäller i din kommun för studier i en kommun utanför Stockholms län som inte har riksintag.

Om du inte har behörighet till gymnasiet

Om du ännu inte har gymnasiebehörighet har du möjlighet att läsa in dina grundskolebetyg på ett introduktionsprogram. Utbildningen är på heltid och du följer en individuell studieplan. Målet är att du ska bli behörig till att kunna söka till ett nationellt program på gymnasiet.

Om du vill veta mer om introduktionsprogrammen kan du tala med studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Sökande inom samverkansområdet Stockholms län – första
handhandsmottagen

I Stockholms län och Håbo kommun finns samverkansavtal
gällande de nationella programmen. Det innebär att du som är folkbokförd i en kommun i
Stockholms län söker och blir antagen på lika villkor till de  program som
erbjuds i samverkanskommunernas skolor. Du blir förstahandsmottagen.

Till de fristående skolorna söker alla och blir antagna på
samma villkor oavsett var man bor .

Sökande utanför samverkansområdet Stockholms län –
andrahandsmottagen

Du kan också söka till ett nationellt program vid en
kommunal gymnasieskola i en annan kommun utanför Stockholms län och
samverkansområdet. Men tänk på att skolorna i första hand tar emot elever som
är folkbokförda i kommunen eller sitt samverkansområde. Platserna som finns
kvar när dessa elever med företräde fått plats är öppna för övriga sökande, så
kallat frisök. Som andrahandsmottagen blir du alltså antagen först i mån av
plats efter att alla inom utbildningens kommun/samverkansområde har erbjudits
plats.

Nationella idrottsutbildningar – NIU

Antagningen till NIU är inte riksrekryterande utan är tänkt
för ett lokalt/ regionalt antagningsområde. Detta innebär att en elev som söker
NIU utanför gymnasieregionen Stock­holms län, kommer att bli mottagen i andra
hand om det nationella ­programmet och inriktningen finns inom Stockholms läns
gymnasiesam­verkan. Med andrahandsmottagning menas att elever från
lägeskommunen har förtur till de platser som kommunen erbjuder och övriga
elever blir antagna i mån av plats. Botkyrka tecknar inte samverkansavtal med kommuner utanför
Stockholms läns samverkansområde om idrotten finns att söka inom Stockholms
läns samverkansområde. Om du vill veta mer kan du tala med studie- och
yrkesvägledaren på din skola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2017
Barn & utbildning