Stäng meddelande

KAA - Kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är till för ungdomar mellan 16 - 20 år som är skrivna i Botkyrka kommun. Det gäller ungdomar som inte börjat gymnasiet, avbrutit gymnasiet eller som gått klart årskurs 3 på gymnasiet men saknar examen.

​Vad är KAA?

Kommunen ansvarar för att hålla sig informerad om vad ungdomar, mellan 16 – 20 år, gör i det fall de inte går i skolan. Detta ansvar är lagstadgat i skollagen (2010:800). I första hand ska KAA erbjuda ungdomar hjälp och vägledning i att starta, återuppta eller fullfölja sin gymnasieutbildning. I andra hand ska lämpliga individuella åtgärder erbjudas.

Vilka omfattas av KAA?

  • Folkbokförd i Botkyrka kommun
  • Inte fyllt 20 år
  • Inte börjat gymnasiet
  • Hoppat av (avbrutit) gymnasiet
  • Saknar gymnasieexamen

Vad kan du som ung få hjälp med?

  • Studie- och Yrkesvägledning
  • Motiverande samtal
  • Individuell coachning
  • Hitta praktik
  • Stöd i jobbsök


Till dig som arbetar på gymnasieskola

Det är viktigt att du som jobbar på gymnasieskola och har elever som hoppar av sina studier anmäler detta till oss på KAA (Skollagen 15 kap 15 §). Huvudmannen måste även snarast registrera avbrottet i Ungdoms -och elevdatabasen (UEDB).

Avbrottsblanketten kan du ladda ner här och meddela kommunens aktivitetsansvar (KAA) kaa@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2018
Barn & utbildning