Stäng meddelande

Min Skola Norsborg – gymnasiesärskola

Min Skola Norsborg ligger i Gamla Norsborg, söder om Stockholm. Lokalerna är inrymda i ett sekelskifteshus med en underbar tallskog och sjöarna Aspen, Bornsjön och Mälaren som grannar. Vi tycker det är viktigt att innemiljö och utemiljö är trivsamma, då stor del av allas vardag tillbringas på skolans område.

Min Skola Norsborg erbjuder det nationella programmet Skog, mark och djur om 2500 poäng, med fokus på hästkunskap och sällskapsdjur. Vi erbjuder även Individuella programmet.

Alla elever har mentorer som följer elevens lärande och utveckling under gymnasietiden. Vi dokumenterar kontinuerligt elevens kunskapsutveckling för att säkerställa ett rättvisande kursbetyg enligt kursens mål.

Skog, mark, djur

Inom kursen Djur arbetar vi med skolans egna djur som består av gårdsdjuren får, getter, grisar, kaniner och hästar. Vi har även sällskapssdjursavdelning med marsvin och råttor. Våra elever lär sig förutom djurkunskaper att arbeta på ett ergonomiskt och ur miljösynpunkt riktigt sätt i våra djurstallar och hägn. Vi gör kontinuerliga besök på olika djurparker t ex Skansen, 4H-gårdar mm. Vi besöker även lantgårdar, stall och djurvårdskliniker som bidrar till elevernas kunskapsinhämtning och lärande. Eleverna är delaktiga i inköp och planering av djurens foder och tillbehör.

Vi samarbetar med Botkyrka Ridsällskap, där våra elever har undervisning i ridning och viss stalltjänst. Ridskolan är väl uppdaterad om kursmålen och arbetar konsekvent mot dessa. Körutbildningen sker till största delen på skolan. Eleverna får tömköra och utbildas i körning med vagn bakom våra ponnier. Vi gör sedan olika studiebesök inom trav och brukskörning.

Våra elever gör minst 22 veckor APL inom programmet för skog, mark och djur under sina 4 år på Min Skola Norsborg. Dessa veckor delas upp i perioder om 3 veckor. Vi försöker här placera våra elever på APL-platser som tilltalar elevens intressen och som passar eleven geografiskt och verksamhetsmässigt.

Studie och yrkesvägledaren arbetar tillsammans med eleverna fram en individuell utslussningsplan som påbörjas under höstterminen i årskurs tre.

Individuella programmet

Undervisningstiden för individuella program är 3600 timmar fördelade på fyra år. Individuella programmet är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Det individuella programmet innehåller följande sex ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation.

Du kan läsa mer om verksamheten på skolans webbplats: www.minskola.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Rektor: Eva Jansson
eva.jansson@min-skola.se
073 522 74 51

Telefon: 08 400 289 51

Besöksadress:
Draget 10

Postadress:
145 90  Norsborg

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2019
Barn & utbildning