Stäng meddelande

Gymnasiesärskolan

Den kommunala gymnasiesärskolan finns på S:t Botvids gymnasium i Hallunda. Utbildningen är fyraårig och ska bidra till att förbereda eleven för en meningsfull framtid.

S:t Botvids gymnasiesärskola har fyra nationella program och ett individuellt program.

  • Hantverk och produktion som ger grundläggande yrkeskunskaper inom industriell produktion som plåtbearbetning, skärande bearbetning och träbearbetning.
  • Administration, handel och varuhantering som ger grundläggande yrkeskunskaper om att sälja varor och tjänster, kontorssysslor och service.
  • Hälsa, vård och omsorg som ger kunskaper inom vård och omsorgsyrken.
  • Fastighet, anläggning och byggnation.
  • Det individuell programmet är en blandning av teoretiska och praktiska ämnen som ofta läses ämnesövergripande. Ämnen läses så att det passar de individuella förutsättningar bäst.

Undervisningens mål är att fördjupa och utveckla elevens kunskaper, som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv.

Om du intresserad och vill veta mer om skolan är du välkommen till skolan på praktikveckor. Kontakta skolan så gör ni upp en plan för när det passar i tid.

Läs gärna mer om skolan och de olika programmen på S:t Botvids gymnasiums egen hemsida via länken till höger

Om skolformen

Gymnasiesärskolan är fyraårig, avgiftsfri och är en utbildning som inte är obligatorisk. Gymnasiesärskolans utbildningar motsvarar gymnasieskolans utbildningar men arbetssätt och miljö anpassas efter elevens individuella behov. På gymnasiesärskolan finns nationella och individuella program.

Ansökningshandlingar

Försättsblad till utredning inför beslut om tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan

Pedagogisk bedömning inför beslut om tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2019
Barn & utbildning