Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Gymnasiesärskola

S:t Botvids gymnasiesärskola finns för dig som behöver en individuellt utformad gymnasieutbild ning som passar dina behov och intressen. Tillsammans med dig sätter vi upp mål och arbetar för att du ska nå dessa. 

Arbetssätt och miljö anpassas efter dina behov och för att gruppgemenskapen ska stärkas. Vi arbetar mycket med ämnesövergripande teman i undervisningen. Skolan ska vara en länk mellan dig som elev och det omkringliggande samhället. Vi gör besök tillsammans på till exempel bibliotek och simhall. Utbildningen är 4-årig.

Nationella program

S:t Botvids gymnasiesärskola erbjuder tre nationella program som ger kunskap och erfarenheter samt en god grund för yrkeslivet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att du genomför delar av utbildningen på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska, förutom att bidra till att du utvecklar yrkeskunskaper, också bidra till att du förstår yrkeskulturen, blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats och utvecklar en yrkesidentitet. Därför är det arbetsplatsförlagda lärandet en central del i utbildningen på samtliga våra nationella program och styrs av ämnesplanerna. APL omfattar minst 22 veckor fördelat över de fyra läsåren.

Här finns fyra nationella program:
Hantverk och produktion
Administration, handel och varuhantering
Hälsa, vård och omsorg
Fastighet, anläggning och byggnation

Individuella programmet

Utbildningen ger dig en blandning av teoretiska och praktiska ämnen som oftast läses ämnesövergripande. De estetiska ämnena får stort utrymme. Ämnesområden på utbildningen är hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, estetisk verksamhet, natur och miljö, individ och samhälle samt språk och kommunikation.

Du kan läsa en kombination av ämnen och ämnesområden som passar dina förutsättningar bäst. Studiebesök och kontakter med närsamhället är en del i undervisningen. Du kommer att få öva kommunikation, socialt samspel och vanliga vardagsaktiviteter. Fysisk aktivitet är viktigt. Du tränar i sporthallen, promenerar och gör regelbundna besök i simhall.

Längd och utformning av praktik anpassas efter varje individ. Praktiken sker på arbetsplatser på den öppna arbetsmarknaden och/eller inom Daglig verksamhet. Tyngdpunkten för praktiken förläggs under den senare delen av utbildningen och skolan tar aktiv del i övergången mellan skola och arbetsliv.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2019
Barn & utbildning