Störningsinformation:
Vattenläcka i Tumba - nu åtgärdad
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Program i Botkyrkas gymnasieskolor

Här kan du se vilka program som finns på vilket gymnasium.

Nationella program

Skyttbrink

S:t Botvid

Tullinge

Tumba

Barn- och fritidsprogrammet

X
Bygg- och anläggningsprogrammet

X
Ekonomiprogrammet


X

X

X

El- och energiprogrammet
X

Estetiska programmet


X


X

Fordons- och transportprogrammet
X

Handels- och administrationsprogrammet


XHumanistiska programmet
X

Naturvetenskapsprogrammet


X

X

X

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
X

Samhällsvetenskapsprogrammet


X

X

X

TeknikprogrammetX

 

X

Vård- och omsorgsprogrammet


X

XIntroduktionsprogram

Skyttbrink

S:t Botvid

Tullinge

Tumba

Individuellt alternativ

XX

Programinriktat val

- Mot barn- och fritidsprogrammet

X
- Mot bygg- och anläggningsprogrammet

X
- Mot handels- och administrationsprogrammet


X- Mot restaurang och livsmedelsprogrammet
X

- Mot fordonsprogrammet
X

- Mot vård- och omsorgsprogrammet


X

X


Språkintroduktion


XYrkesintroduktion

- Mot vård och omsorg


X- Mot fordon och transport - Speedshop

X
- Mot bygg och anläggning profil husbyggnad

X
- Mot bygg- och anläggning profil golvläggning

X

Nationella och individuella program
gymnasiesärskolan

S:t Botvids
gymnasiesärskola

Administration, handel och varuhantering

X

Hantverk och produktion

X

Hälsa, vård och omsorg

X

Individuella programmet

X

Fastighet, anläggning och byggnation

X

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2019
Barn & utbildning