Störningsinformation:
Vattenavstängning vid Lindhovsvägen
Dölj meddelande

Årsredovisning och kvalitetsredovisning

Efter årets slut följer varje skola upp och utvärderar sin verksamhet i en kvalitetsredovisning. Utbildningsnämnden gör också en årsredovisning för varje år.

Varje år gör alla förvaltningar i kommunen en årsredovisning för det gångna året. Den redovisar och beskriver det ekonomiska utfallet och vad verksamheten i förvaltningen har uträttat under året. Förvaltningarnas årsredovisning godkänns av respektive nämnd.

Varje årsredovisning innehåller även en uppföljning av de mål som nämnden beslutat om i ettårs- och flerårsplan.

Utöver årsredovisningen gör utbildningsförvaltningen varje år en kvalitetsredovisning, där man analyserar verksamheten och resultaten i kommunens förskolor och skolor och identifierar de utvecklingsområden som finns i förvaltningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Barn & utbildning