Lärlingsutbildning

Du kan läsa din yrkesutbildning som lärlingsutbildning om du hellre vill lära dig yrket på en arbetsplats.

Vad är lärlingsutbildning?

En lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats istället för i skolbänken. Det betyder bland annat att du anpassar dig till arbetsplatsens tider och rutiner. En stor del av utbildningen sker på en arbetsplats, där du har hjälp av en handledare. Utbildningen är mellan en och fyra terminer lång, beroende på yrket och din bakgrund.

Lärlingsutbildningar är inom yrkesområden där det behövs arbetskraft. Målet är att du ska få ett jobb när du är färdig med utbildningen.

Lärlingsutbildning för vuxna riktar sig i första hand till dig som inte har gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasiet, och som vill läsa en utbildning på en arbetsplats.

Du som sökt lärlingsutbildning blir kallad till ett samtal med en studie- och yrkesvägledare om dina framtida studier.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2017
Barn & utbildning