Stäng meddelande

Kontaktuppgifter till lärare

Lärare på grundläggande kurser

Engelska

Nitia Islam, telefon 072-747 39 00
E-post: nitia.1.islam@botkkyrka.se

Emilia Siwka, telefon 072-188 69 58
E-post emilia.siwka@botkyrka.se

Lena Wei, telefon 072-201 33 63
E-post lena.wei@botkyrka.se

Svenska som andraspråk/Svenska

Anna-Lena Bengtsdotter, telefon 070-188 69 78
E-post: anna-lena.bengtsdotter@botkyrka.se

Yasemin Celep, telefon 073-091 56 69
E-post: yasemin.celep@botkyrka.se

Gunilla Fjordstig, telefon 072-748 05 00
E-post: gunilla.fjordstig@botkyrka.se

Cecilia Gemert, telefon
E-post cecila.gemert@botkyrka.se

Stavros Kanellos, telefon 072-748 52 00
E-post: stavros.kanellos@botkyrka.se

Alina Secerbegovic, telefon 070-182 53 56
E-post alina.secerbegovic@botkyrka.se

Robert Ylipää, telefon 070-816 36 62
E-post: robert.ylipaa@botkyrka.se

Samhällskunskap

Per Andersson, telefon 072-748 53 00
E-post per.andersson1@botkyrka.se

Lärare på SFI, Utbildning i svenska för invandrare

Leila Akkari, telefon 072-747 95 00
E-post: leila.akkari@botkyrka.se

Carita Andersson, telefon 072-234 06 52
E-post: carita.andersson@botkyrka.se

Margret Andersson, telefon 072-748 14 00
E-post: margreth.andersson@botkyrka.se

Elena Anikieva, telefon 072-234 06 59
E-post: elena.anikieva@botkyrka.se

Jette Axelsson, telefon 070-181 63 66
E-post: jette.axelsson@botkyrka.se

Rana Baraya
E-post: rana.baraya@botkyrka.se

Eva Bartos, telefon 072-713 71 10
E-post: eva.bartos@botkyrka.se

Anna-Lena Bengtsdotter, telefon 070-188 69 78
E-post: anna-lena.bengtsdotter@botkyrka.se

Ellinor Berggren Eriksson, telefon 070-382 93 63
E-post: ellinor.berggren.eriksson@botkyrka.se

Annelie Bergman, telefon 070-886 17 43
E-post: annelie.bergman@botkyrka.se

Mia Bielkheden
E-post: mia.bielkheden@botkyrka.se

Gunilla Bondeson, telefon 072-747 94 00
E-post gunilla.bondeson@botkyrka.se

Sofia Boutsifakos, telefon 070-182 53 58
E-post: sofia.boutsifakos@botkyrka.se

Elisabet Bylund, telefon 070-234 13 29
E-post elisabet.bylund@botkyrka.se

Yasemin Celep, telefon
E-post yasemin.celep@botkyrka.se

Olga Edorsson, telefon 070-183 64 93
E-post olga.edorsson@botkyrka.se

Ann Ekvall, telefon 072-747 53 00
E-post ann.ekvall@botkyrka.se

Eija Gärdekrans, telefon 072-747 97 00
E-post eija.gardekrans@botkyrka.se

Anette Hokkanen, telefon 070-182 53 54
E-post: anette.hokkanen@botkyrka.se

Michaela Julin, telefon 070-817 48 13
E-post michaela.julin@botkyrka.se

Nadja Kamenska, telefon 072-747 83 00
E-post nadja.kamenska@botkyrka.se

Niklas Karlsson, telefon 070-218 88 05
E-post: niklas.karlsson@botkyrka.se

Anwar Katran, telefon 072-747 34 00 
E-post anwar.katran@botkyrka.se

Sirpa Kekäläinen,
E-post: sirpa.kekelainen@botkyrka.se

Silvia Kerimo, telefon 072-748 03 00
E-post: silvia.kerimo@botkyrka.se

My Kristiansson, telefon 072-747 92 00
E-post: my.kristiansson@botkyrka.se

Tanja Kure-Bonne, telefon 070-191 74 32
E-post tatiana.kure-bonne@botkyrka.se

Linn Lilliesköld, telefon 070-817 48 54
E-post: linn.lillieskold@botkyrka.se

Gunilla Lindberg, telefon 072-748 07 00
E-post gunilla.lindberg@botkyrka.se

Elena Loshakova
E-post: elena.loshakova@botkyrka.se

Lena Metni, telefon 070-274 91 73
E-post lena.metni@botkyrka.se

Peter Nilsson, telefon 070-810 92 26
E-post peter.nilsson@botkyrka.se

Henrik Nordén, telefon 076-115 00 62
E-post: henrik.norden1@botkyrka.se

Anna Nygren, telefon 076-115 00 62
E-post anna.nygren@botkyrka.se

Caroline Olsson, telefon 070-218 81 15
E-post: caroline.olsson@botkyrka.se

Beatrice Schmidt, telefon 072-521 46 40
E-post: beatrice.schmidt@botkyrka.se

Petra Sikström, telefon 072-747 68 00
E-post petra.sikstrom@botkyrka.se

Olga Skomarovskaja, telefon 070-220 38 31
E-post: olga.skomarovskaja@botkyrka.se

Cecilia Skottsborg, telefon 070-104 00 32
E-post: cecilia.skottsborg@botkyrka.se

Olga Tarkhanova, telefon 070-834 23 24
E-post: olga.tarkhanova@botkyrka.se

Irina Teider, telefon 070-529 07 40
E-post: irina.teider@botkyrka.se

Bo Thelin, telefon, 072-748 09 00
E-post bo.thelin@botkyrka.se

Anneli Pollard Töpffer, telefon 070-188 69 72
E-post: anneli.pollard.topffer@botkyrka.se

Mia Wahlberg, telefon 070-812 91 91
E-post mia.wahlberg@botkyrka.se

Vera Vasilevich, telefon 072-711 71 80
E-post: vera.vasilevich@botkyrka.se

Åsa Wiese, telefon 070-216 33 87
E-post: asa.wiese@botkyrka.se

Mirjeta Xhaja, telefon 073-083 48 00
E-post mirjeta.xhaja@botkyrka.se

Peter Yhrström, telefon 070-818 75 34
E-post peter.yhrstrom@botkyrka.se

Yeo-Ae Yoon, telefon 072-747 98 00
E-post yeo-ae.yoon@botkyrka.se

Jan Zara, telefon 070-188 69 19
E-post jan.zara@botkyrka.se

Sara Östlund, telefon 072-748 43 00
E-post sara.ostlund@botkyrka.se

Lärvux

Maribel Da Mata, 072-295 47 86
E-post maribel.da.mata@botkyrka.se

Emmely Mellqvist Landers, telefon 072-747 62 00
E-post: emmely.mellqvist.landers@botkyrka.se

Tomas Lindman, telefon 070-188 69 80
E-post tomas.lindman@botkyrka.se

Fred Sandqvist, telefon 070-214 94 09
E-post fred.sandqvist@botkyrka.se

Studiecoach

Karl-Fredrik Atterhög, telefon 072-748 13 00
E-post: karl-fredrik.atterhog@botkyrka.se


Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 augusti 2019
Barn & utbildning