Stäng meddelande

Studiemedel CSN

Du som studerar och är mellan 20 och 56 år kan söka studiemedel. Studiemedel består av en lånedel och en bidragsdel. För mer information se CSN:s hemsida.

Allmänna regler

Förutom en bidragsdel och en lånedel innehåller studiemedel också tilläggslån, som du kan få om du tidigare haft högre levnadskostnader. Studerande som har barn har även rätt till tilläggsbidrag. Studielån kan beviljas för vissa merkostnader, till exempel utbildningsavgifter och dubbelt boende.

Studiemedel beräknas för varje vecka som du deltar i en utbildning. Du kan få studiemedel för 50, 75 eller 100 % studietakt.

Undantag från regler

Tänk på att det är olika regler som gäller beroende på vilken utbildning du läser. Gå in på CSN:s hemsida för att ta reda på om du kan få studiemedel för den utbildning du ska läsa. Du kan inte få studiemedel för enbart SFI-studier.

Högre bidrag

Du som saknar en fullständig grundskole- eller gymnasial utbildning kan få ett högre bidrag från CSN, reglerna skiljer sig åt beroende på hur gammal du är. Läs mer på CSN:s hemsida, länkar finns till höger.

Hjälp med ansökan

Det är vägledaren på din skola som ska hjälpa dig med CSN-frågor och ansökan. Läser du grundläggande vuxenutbildning eller på flera olika skolor kan du få hjälp med CSN-frågor hos vägledningsenheten på Botkyrka Vuxenutbildning.

Kontakt
Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2017
Barn & utbildning