Stäng meddelande

Ledning

Vi i ledningsgruppen ansvarar för att Botkyrka Vuxenutbildning driver en kvalitativ verksamhet och når uppsatta mål. Vår grupp består av personer som ansvarar för de olika utbildningsområden som vi har på Botkyrka vuxenutbildning samt ekonomi och kvalitet.

​Lars Brandin, tf. verksamhetschef

070-316 68 61
lars.brandin@botkyrka.se

Michaela Blume, rektor

gymnasial vuxenutbildning, lärvux, SFI/SVA med yrkesinriktning samt SFE - Svenska För Entreprenörer
072-570 68 30
michaela.blume@botkyrka.se

Birgitta Wåhlstrand, rektor

grundläggande vuxenutbildning och SFI i klassrum och på distans
070-182 53 62
birgitta.wahlstrand@botkyrka.se

Niklas Almqvist, biträdande rektor

SFI
070-258 09 95
niklas.almqvist@botkyrka.se

Luljeta Spahijaj, enhetschef, vägledning och administration

070-180 62 83
luljeta.spahijaj@botkyrka.se

Anna Sillén, kvalitetsledare

072-454 76 48
anna.sillen@botkyrka.se

Leif Sejnered, samordnare

070-886 14 36
leif.sejnered@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2019
Barn & utbildning