Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Avgiftskontroll

Botkyrka Kommun genomför varje år en avgiftskontroll av familjer som har barn i barnomsorgen. De inkomstuppgifter familjen lämnar till oss kommer att jämföras med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela familjeförhållande och inkomst till Botkyrka kommun via e-tjänsten för att rätt barnomsorgsavgift ska betalas.

Genom att göra en avgiftskontroll har vi möjlighet att följa upp att familjer som har barnomsorg i kommunen betalar rätt avgift. Det är en rättvise och trygghetsfråga att alla familjer betalar rätt avgift för barnomsorgen enligt den taxa som gäller och på det sättet behandlas alla lika.

Om kontrollen visar att du har betalat fel barnomsorgsavgift kommer en avgiftsjustering att ske. Om du betalat för lite skickas en faktura och om du betalat för mycket görs en utbetalning.

Under 2020 kontrollerar utbildningsförvaltningen de familjer som har haft barnomsorg under året 2018.

If you don’t understand the text, you can visit our Medborgarcenter or call 08-530 610 00 for information in English, Arabic, Spanish, Russian, Finnish and Turkish.

 VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Här hittar du ett antal vanliga frågor och svar om retroaktiv avgiftskontroll.

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?

Utbildningsnämnden har beslutat att för att få en mer rättvis fakturering kommer vi att införa avgiftskontroller som omfattar alla berörda hushåll som har barn i förskola, pedagogisk omsorg och eller på fritids. Kontrollen genomförs en gång om året.

Varför gör man en avgiftskontroll?

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela familjeförhållande och inkomst till Botkyrka kommun via e-tjänsten för att rätt barnomsorgsavgift ska betalas.

Alla familjer ska behandlas lika, därför är avgiftskontrollen en rättvise och trygghetsfråga.

Hur fungerar avgiftskontrollen?

Kontrollen sker genom att den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets uppgifter, delas med 12. Kommunen får då fram en genomsnittlig månadsinkomst. Månadsinkomsten jämförs sedan med den inkomstuppgift som ni lämnat och som är registrerad hos Botkyrka kommun. Om beloppen inte är lika betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. Då räknas avgiften om.

Avgiftskontrollen skickar hem ett brev med information innan fakturan kommer. Belopp under 600 kronor för helåret faktureras eller återbetalas inte.

Varför kontrollerar ni så långt tillbaka i tiden?

Det beror på att vi inte har tillgång till skatteverkets uppgifter tidigare. Det tar tid innan de slutliga taxeringsuppgifterna är klara hos Skatteverket. Vi behöver också tid för att kontrollera våra egna uppgifter.

Min inkomst var lägre under vissa månader, hur räknar ni då?

De uppgifter som vi får från skatteverket är den deklarerade årsinkomsten. Vi har inte möjlighet att i deklarationen gå ner månadsvis utan det blir då att den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets uppgifter, delas med 12.

Min inkomst var registrerad på maxtaxa men jag fick ändå en faktura från avgiftskontrollen, hur kommer det sig?

Det kan vara så att du inte blivit fakturerad för alla månader som du haft placeringen.

Det kan också vara så att du inte var registrerad på maxtaxa under hela året.

Har du delad faktura så kan det vara så att beroende på vad den andra vårdnadshavaren var registrerad på för inkomst att ni blir efterdebiterade eller får en återbetalning. Här kan du läsa om delad faktura.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst så att barnomsorgsavgiften blir rätt.

Var uppdaterar jag min inkomst?

Du uppdaterar din inkomst genom att logga in via e-tjänsten www.botkyrka.se/utbildning

Hur får jag inloggningsuppgifter till sidan?

Du kan logga in med e-legitimation (som du får från din bank), mobilt bank-id eller så beställer du inloggningsuppgifter direkt via e-tjänsten. Användarnamn och lösenord kan man också få av Medborgarcenter på tel 08-530 610 00.

Kommer alla att få en faktura?

Nej, endast de som är berörda av en efterdebitering om mer än 600 kr kommer att få en faktura.

När får jag min faktura?

Fakturorna skickas ut under höstterminen. Utskicken av fakturor sker i omgångar utifrån vårdnadshavarens födelsemånad (inte barnets). De första som kommer att få fakturor är de som är födda i januari sedan februari osv. Avgiftskontrollen skickar hem ett brev med information innan fakturan kommer.

Hur snabbt ska du betala fakturan om du betalat för lite avgift?

Fakturan ska betalas inom 60 dagar, förfallodatumet står på fakturan.

Om jag inte kan betala tillbaka i tid, blir mitt barn avstängt då?

Vår kommun har valt att inte tillämpa avstängning i samband med avgiftskontrollen. Däremot går en obetald faktura till inkasso efter en påminnelse.

Jag kan inte betala hela fakturan på en gång. Vart ska jag vända mig?

Om du inte kan betala hela fakturan innan den förfaller så kan du ansöka om en avbetalningsplan. Enskild prövning görs. Skicka ett mail till avgiftskontroll@botkyrka.se  .När ditt mejl har kommit till oss kontaktar vi dig.

Tillkommer det avgifter vid en avbetalningsplan?

Ja, det tillkommer dröjsmålsränta.

Vad ska jag göra om man inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?

Du kan beställa hem ett mer detaljerat underlag via mail till avgiftskontroll@botkyrka.se eller ringa till Medborgarcenter 08-530 610 00.

På Medborgarcenter kan de även gå igenom underlaget tillsammans med dig.

Årsinkomsten som fakturan är baserad på stämmer inte vart ska jag vända mig?

Om det är summan på årsinkomst från Skatteverket som inte stämmer behöver du kontakta Skatteverket.

Underlaget på fakturan stämmer inte, vad ska jag göra?

Du kan skicka in dokument som styrker uppgifter som anses felaktiga till Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen, Avgiftskontroll, 147 85 Tumba. Du kan också höra av dig till avgiftskontroll@botkyrka.se

Därefter gör utbildningsförvaltningen en utredning och skickar ett svar till dig.

Får jag pengar tillbaka om jag betalat för mycket avgift?

De hushåll som haft för hög inkomst registrerad i vårt system kommer att få pengar tillbaka. Du kommer få ett brev där det står vilket belopp, som enligt kontrollen, ska återbetalas till dig. Detta beräknas ske under vårterminen. För avvikelse under 600 kr på årsbasis genomförs ingen återbetalning. I de fall där personer har oreglerade skulder inom barnomsorgen kommer återbetalningen att justeras gentemot skuldbeloppet.

Jag ska få pengar tillbaka. Kan ni dra av det på nästa barnomsorgsfaktura?

Nej, vi kan inte koppla ihop den retroaktiva avgiftskontrollen med den nuvarande barnomsorgsavgiften.

Utbetalning

För att få din utbetalning till önskat konto i önskad bank måste du lämna information om ditt konto genom att använda vår e-tjänst. https://service.botkyrka.se/BKI2länk till annan webbplats

Jag ska få pengar tillbaka och har skickat in mina kontouppgifter till kommunen, hur lång tid tar det innan jag får mina pengar?

Handläggningstiden är ca 2-4 veckor om alla dina uppgifter är korrekt inskickade.

Vad har jag gjort för fel när jag måste betala tillbaka pengar?

Det vanligaste felet är att man inte har anmält rätt inkomstuppgifter. En annan vanlig orsak kan vara att man inte räknat med all skattepliktig inkomst när man anmält sin inkomst.

Vi har flyttat isär, vem av oss ska betala fakturan?

Bodde ni tillsammans under 2018 så har båda ansvar för att fakturan betalas och ni får själva göra upp det sinsemellan, men fakturan kommer skickas till den vårdnadshavare som stod som räkningsmottagare under 2018.

Kan ni inte dela upp fakturabeloppet och skicka en till varje inkomst grundare?

Nej, vi får inte fakturera någon annan än räkningsmottagaren så vi kommer inte dela upp fakturan mellan inkomst grundare.

Vad är ett hushåll?

Ett hushåll är de som är folkbokförda eller bor på samma adress som barnet.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
 • Vård av fosterbarn (skattepliktig del)
 • Vårdbidrag för handikappade barn (skattepliktig del)
 • Arvoden skattepliktigt traktamenten, OB, jour och semesterersättning, och andra skattepliktiga förmåner.
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övriga inkomster

Vad räknas inte som inkomst?

Till din inkomst räknas exempelvis inte studiestöd, försörjningsstöd, bostadsbidrag, vårdnadsbidrag (förutom skattepliktig del), jämställdhetsbonus, barnbidrag, etableringsstöd. Eller sådan inkomst som inte är skattepliktig.

Hur har Utbildningsförvaltningen informerat om att detta ska genomföras?

Affischer med information har varit uppsatta på förskolan/ fritidshemmet samt Medborgarcenter.  Vi har också informerat via kommunens webbplats.

Jag förstår inte min faktura vem kan hjälpa mig?

Du kan besöka våra Medborgarcenter så hjälper de dig gärna där.

Jag har kontaktat utbildningsförvaltningen men inte fått något svar. Varför inte?

Vi har en mycket hög arbetsbelastning under den period som fakturorna går ut. Vi hanterar ärendena i den ordning de kommer in till oss. Det kan också vara svårt att nå oss på telefon under denna period.

När ni skickar ert ärende via e-post avgiftskontroll@botkyrka.se får ni ett autosvar som ett kvitto på att ärendet har kommit fram. Har du inte fått något autosvar dagen därpå, skicka in ditt ärende igen.

KONTAKTA OSS

E-mail: Avgiftskontroll@botkyrka.se

Tel 08-530 610 06 (Mån 09:00-11:00, Ons 09:00-11:00), men du får i allmänhet snabbast svar via e-post.


RELATERADE LÄNKAR

Avgifter Barnomsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medborgarcenerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ändra Inkomstuppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riktlinjerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utbetalninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2020
Barn & utbildning