Störningsinformation:
Problem med felanmälan via app
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Riktlinjer

Här hittar du ett antal vanliga frågor och svar om riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som träder i kraft 1 juli 2017.

Vem har beslutat om de nya riktlinjerna?
Beslutet fattades av utbildningsnämnden 4 april 2017.

Varför inför man de nya riktlinjerna?
Riktlinjerna införs för att få en mer rättvis fakturering.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela familjeförhållande och inkomst till Botkyrka kommun via e-tjänsten ”Min skola” för att rätt barnomsorgsavgift ska betalas.

Vi är två vårdnadshavare som bor på samma adress.
De nya riktlinjerna kommer inte att påverka dig och din fakturering.

Jag är ensam vårdnadshavare.
Om du är ensam vårdnadshavare och inte haft en sambo så kommer inte de nya riktlinjerna att påverka din fakturering.

Jag är ensam vårdnadshavare men haft en sambo.
Har du haft en sambo så kommer nu fakturan enbart att räknas på din inkomst som vårdnadshavare och inte tillsammans med din sambo.

Vi är två vårdnadshavare som bor på olika folkbokföringsadresser.
Ni kommer att påverkas av de nya riktlinjerna genom att ni nu kommer att få en delad faktura. Avgiften beräknas med procentuell fördelning utifrån respektive vårdnadshavares skattepliktiga inkomst. Den sammanlagda fakturan kommer inte att överstiga gränsen för maxtaxan.

Vi är två vårdnadshavare till olika barn i familjen som bor på samma adress
Ni kommer nu att få varsin faktura baserad på vartdera barn.

Vi är två vårdnadshavare som redan idag har delad faktura.
Ni kommer fortfarande att få delad faktura, det ända som kan skilja sig åt är om sambo inräknats i fakturan. Inkomsten kommer enbart att baseras på vårdnadshavare.

Ändringen träder ikraft från 1 juli 2017, vad händer om jag missar att uppdatera min familjebild?
Du som vårdnadshavare kommer att efterdebiteras från 2017-07-01.

Var uppdaterar jag min förändrade familjebild och inkomst?
Du uppdaterar genom att logga in via e-tjänsten "Min skola" på www.botkyrka.se/utbildninglänk till annan webbplats

Hur får jag inloggningsuppgifter till sidan?
Du kan logga in med e-legitimation (som du får från din bank), mobilt bank-id eller så beställer du inloggningsuppgifter direkt via e-tjänsten. Användarnamn och lösenord kan man också få av ett medborgarkontor eller medborgarcenter 08-530 610 00.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?Detaljerad information om vad som räknas och inte räknas som inkomst hittar du på vår hemsida www.botkyrka.se/avgiftskontrolllänk till annan webbplats

Jag förstår inte min faktura vem kan hjälpa mig?

Du kan ringa till medborgarcenter eller besöka våra medborgarkontor, mer information om öppettider hittar du på:

http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/vagledningochservice/medborgarkontor

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2018
Barn & utbildning