Stäng meddelande

Förskola i annan kommun

Vårdnadshavare som önskar barnomsorg i andra kommuners kommunala förskolor eller förskolor i fristående regi, undersöker själva om det finns plats.

Ansökan om plats i kommunal förskola
Om ni bor i Botkyrka kommun och har ett barn som ska börja på en förskola i kommunal regi i annan kommun, behöver ni kontakta den kommunens handläggare för förskoleplaceringar.

Ansökan om plats i fristående förskola
Om ni bor i Botkyrka kommun och har ett barn som ska börja på en förskola i fristående regi i annan kommun behöver ni fylla i blanketten Ansökan om plats: inom enskild förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem i annan kommun. Skicka blanketten till Botkyrka kommun som sedan fattar beslut om att godkänna placeringen. Därefter får barnet påbörja sin placering.

Ovan gäller även er som ska flytta till Botkyrka kommun och vill att ert barn får gå kvar i sin nuvarande förskola i annan kommun.

Avgifter
För barn folkbokförda i Botkyrka kommun betalas alltid föräldraavgiften till Botkyrka kommun. För att ni ska betala rätt avgift behöver ni uppge era aktuella inkomstuppgifter i Botkyrka kommuns e-tjänst. För mer information om våra avgifter, läs mer här: https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/yngre-barn/avgifter.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn utan svenskt personnummer
Om en fristående enhet ansöker om ersättning för ett barn som inte har ett svenskt personnummer, kontakta vårt Medborgarcenter på telefon 08-530 610 00 (eller besök närmaste Medborgarkontor) för att få information om vilka underlag som ansökan behöver kompletteras med.

Uppsägning av plats
Uppsägning av förskoleplaceringar görs i Botkyrka kommuns e-tjänst.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2020
Barn & utbildning