Stäng meddelande

Förskola i en annan kommun

Om du som bor i Botkyrka önskar förskola i en annan kommun så ska du vända dig direkt till den kommunen.

Vårdnadshavare som önskar barnomsorg i annan kommuns kommunal eller enskild regi undersöker själva om det finns plats.

Om du bor i Botkyrka kommun och har eller ska börja på en förskola i privat regi i annan kommun behöver fylla i blanketten Ansökan om förskoleplats/fritidsplats i annan kommun. Blanketten måste skrivas under av dig som vårdnadshavare och förskolan som tar emot ditt barn. Skicka blanketten till Botkyrka kommun som sedan fattar beslut om att godkänna placeringen. Därefter får barnet påbörja sin placering.

Om du bor i Botkyrka kommun och har eller ska börja på en förskola i kommunal regi i annan kommun behöver du kontakta den kommunens handläggare för barnplaceringar.

Detta gäller även dig som ska flytta till Botkyrka kommun med önskar behålla din nuvarande förskoleplats.

Föräldraavgiften betalas till Botkyrka kommun.

Föräldraavgiften betalas till Botkyrka kommun, kom därför ihåg att uppge dina inkomstuppgifter i e-tjänsten om du inte betalar maxtaxa. För mer information se avsnitt om Avgift.

Uppsägning av förskoleplaceringen görs via Botkyrka kommuns e-tjänst.

Skola och fritidshem i annan kommun eller i enskild regi

Vårdnadshavare som önskar skola och fritidshem i annan kommuns kommunal eller enskild regi undersöker själva om det finns plats.

Om du bor i Botkyrka kommun och har eller ska börja på fritidshem i annan kommun behöver fylla i blanketten Ansökan om förskoleplats/fritidsplats i annan kommun. Blanketten måste skrivas under av dig som vårdnadshavare och fritidshemmet som tar emot ditt barn. Skicka blanketten till Botkyrka kommun som sedan fattar beslut om att godkänna placeringen. Därefter får barnet påbörja sin placering.

Föräldraavgiften betalas till Botkyrka kommun.

Detta gäller även dig som ska flytta till Botkyrka kommun med önskar behålla din nuvarande fritidshem.

Kom ihåg att uppge dina inkomstuppgifter i e-tjänsten om du inte betalar maxtaxa. För mer information se avsnitt om Avgift.

Uppsägning av fritidshemsplaceringen görs via Botkyrka kommuns e-tjänst.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2019
Barn & utbildning