Stäng meddelande

Granens språkförskola

Granens språkförskola, är en del av förskolan Granen i Norsborg. Språkförskolan tar emot barn med en diagnostiserad generell språkstörning. Språkstörningen ska inte bero på andra funktionshinder som exempelvis autism eller utvecklingsstörning. För att söka plats krävs remiss av logoped. På språkförskolan arbetar tre förskollärare och en logoped.

Antal platser: 8

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Barn & utbildning