Stäng meddelande

Vanliga frågor och svar

Här får du svar på några vanliga frågor. Mer information finns att läsa i regelverket för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg.

1. När kan jag tidigast söka barnomsorg?
Det kan du göra 6 månader innan du har behov av barnomsorg.

2. Hur ansöker jag om plats?
För att söka plats i kommunala och enskilda förskolor och pedagogisk omsorg i Botkyrka kommun loggar du in på e-tjänsten för barnomsorg genom e-legitimation eller inloggningsuppgifter.

3. Hur och när får jag erbjudande om plats?
Efter att din ansökan är godkänd kommer du att få ett erbjudande inom fyra månader från kommunen. Om du i ansökan har uppget önskemål om inskolning senare än 4 månader framåt kommer du inte att få ett erbjudande inom garantitiden då du önskat ett senare datum. Erbjudandet ska du ska besvara inom 14 dagar. OBS båda vårdnadshavarna måste svara på erbjudandet.
Erbjudandet ser du när du loggar in. Information om detta får du via e-post eller brev beroende på vilka kontaktuppgifter du tidigare angivt.

4. Kan jag tacka nej till en plats fast ändå stå kvar i kö?
Nej, om du tackar nej måste du skapa en ny ansökan och ny garantitid på 4 månader gäller.

5. Hur säger jag upp plats?
Du loggar in via e-tjänsten för barnomsorg och säger upp ditt barns plats där. Uppsägningstiden är en månad och avgift tas ut under uppsägningstiden. Om det finns två vårdnadshavare som bor på olika adresser måste båda två logga in och godkänna uppsägningen.

6. Kan jag ansöka om byte av förskola/pedagogisk omsorg ?
Du kan göra en anmälan om byte av förskola/pedagogisk omsorg vid flytt mellan kommundelar eller vid byte mellan fristående och kommunala enheter. Anmälan görs under "Sök förskola/pedagogisk omsorg" i e-tjänsten. Vid ansökan om byte gäller inte garantitiden. Byte av förskola erbjuds enbart om och när det finns en tillgänglig plats. Det innebär att det kan ta längre tid än fyra månader innan ett byte kan genomföras. Om du erbjuds byte av förskola behöver du inte säga upp nuvarande placering. Den avslutas per automatik när ditt barn börjar på den nya förskolan.

7. Hur mycket kostar barnomsorg?
Det beror på hur stor inkomsten i hushållet är. Avgiften justeras också efter hur många barn du har som går i barnomssorg ( förskola och fritids). Avgiften som räknas ut för dig beror också på din sysselsättning, det vill säga om du arbetar, studerar eller är arbetssökande.

8. Har mitt barn rätt till plats på förskola?
Om ditt barn har fyllt 1 år har barnet rätt till plats på förskola oavsett om du som vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldraledig, aktivt arbetssökande eller saknar sysselsättning. Botkyrka kommun erbjuder förskola 7 timmar per dag, dvs max 35 timmar per vecka. Du som arbetar eller studerar kan utöver dessa timmar utöka ditt barns vistelsetid i verksamheten om det krävs för att täcka upp för din arbetstid samt restid mellan ditt arbete och förskolan. Om du önskar utökad tid behöver du uppvisa arbetsschema samt arbetsgivarintyg/studieintyg som styrker behovet. Intyget ska uppvisas för rektor på ditt barns förskola.

Du kan även välja att ditt barn enbart ska gå 15 timmar i veckan på förskolan. Du betalar då en halv avgift för platsen.

9. Finns det avgiftsfri barnomsorg?
Ja, allmän förskola bedrivs i förskolan men erbjuder maximalt 15 timmar vistelsetid per vecka. Den följer skolans läsår vilket innebär att barn i allmän förskola är lediga under samtliga skollov. Barnen börjar vid höstterminsstarten det år barnet fyller tre år.

10. Måste jag uppge mitt hushålls inkomst även om hen inte är förälder till mitt barn

Nej, det är endast vårdnadshavare till barnen som ska uppge
sin inkomst i e-tjänsten. Avgiften grundar sig på vårdnadshavarnas totala
brutto inkomst. Om det sker några förändringar i hushållet så ska du uppge
ändringen i e-tjänsten.

Läs mer om nya riktlinjer för avgift.

11. Ska jag även betala avgift under semestern?
Ja, avgiften gäller under årets alla 12 månader. Det innebär att man betalar även under semester eller annan ledighet. Om du istället vill säga upp platsen under en period måste du söka plats på nytt och stå i kö, då finns ingen garanti att barnet får samma plats igen.

12. Vad gäller vid ledighet eller semester?
Alla barn har rätt till sammanhängande ledighet och vila. Barn som har en placering på 15 timmar per vecka , 4timmar per vecka eller 7timmar per vecka ska vara lediga från förskolan under minst 4 sammanhängande veckor under perioden juni till augusti, mellan jul och nyår samt klämdagar.

13. Har fristående förskolor och kommunala samma regler?
Inom kommunen gäller samma regler utom vid köhanteringen. Den sköter de enskilda verksamheterna själva. I andra kommuner gäller deras regelverk om till exempel placering och turordning. Rätten till barnomsorg är lika i alla kommuner.

14. Vi ska flytta till en annan kommun, vad händer med förskoleplatsen?

Förskoleplatsen kommer att sägas upp av Botkyrka kommun med 1 månadsuppsägningstid from nya folkbokföringsdatumet. Det är viktigt att ny förskola söks i nya kommunen.

15. Hur hanteras mina personuppgifter?

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur Botkyrka kommun hanterar dina personuppgifter

https://www.botkyrka.se/kommun--politik/trygghet-och-sakerhet/hantering-av-personuppgifter.html#!öppnas i nytt fönsterSkriv ut
Senast uppdaterad: 28 augusti 2019
Barn & utbildning