Stäng meddelande

Pedagogiska lärmiljöer

Styrdokumentet "Pedagogiska lärmiljöer i Botkyrks förskolor" innehåller ställningstaganden och kriterier för en bra fysisk lärmiljö för förskolebarnen i Botkyrka. Dessa ställningstaganden omfattar den helhet som bildas av fysisk, social och pedagogisk miljö. Här ingår pedagogernas arbetssätt och förhållningssätt, praktiska och teoretiska kunskaper samt ledarskapets betydelse.

Det är ett material för såväl enskilda pedagogers som arbetslags och hela enheters arbete med miljön, samt som stöd vid nyöppnande av förskolor. Här finns både praktiskt och teoretiskt stöd för hur miljön skall utformas för att uppmuntra ett utforskande och experimentellt arbetssätt. Det är också möjligt att använda skriften som ett underlag för kvalitetssäkring. Den kan även utgöra underlag för kommunens pedagogiska renoveringar. Styrdokumentet har utarbetats med hjälp av representanter från förskolan i varje område.

Pedagogiska lärmiljöer i Botkyrkas förskolor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2019
Barn & utbildning